A&N: Samhället svek när Michelle dog i arresten

Fredagen den 4 november 2016 dör tjugoåriga Michelle Bureland Ekholm i en cell på polisstationen i Lund. Enligt obduktionsprotokollet är dödsorsaken en överdos metadon. I det nya numret av tidskriften Alkohol & Narkotika får läsarna följa med Michelles sista 24 timmar i livet – genom LVM-hemmet, till den psykiatriska kliniken, ut på Lunds gator, terrasser och parker, till reportern Björn Forsbergs gata för att till sist landa i polisens arrest i Lund.

Många ödesdigra misstag begicks det där dygnet. Kanske det främsta när Michelle skrevs ut från LVM-hemmet och förs till en psykiatrisk akutmottagning. LVM-hemmet ansåg det vara nödvändigt att skriva ut henne för att mottagningen skulle ta emot henne.

Chefsöverläkaren inom vuxenpsykiatrin i Lund förnekar att det skulle vara ett krav och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort samma bedömning.

”Det är fruktansvärt tragiskt att alla dessa mindre misstag eller förbiseenden tillsammans har haft en ödesdiger betydelse för en ung människas liv” konstaterar chefs­åklagare Jan Pernvi, som har utrett polisens ansvar i Michelles död.

Läs hela Björn Forsbergs reportage på www.alkoholochnarkotika.se.

Kontakt:

Julius von Wright
07237314328
julius.von.wright@can.se

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera

Media

Media