Alkohol och droger i kommunerna i Jämtland

Report this content

Nu tar kommunerna i Jämtlands län tempen på sitt drogförebyggande arbete. Detta genom ett samarbete med CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Under måndagen deltog läns- och kommunrepresentanter i ett möte där CAN presenterade lokala siffror för situationen gällande alkohol, narkotika, dopning och tobak – förkortat ANDT.

Vid mötet fick Jämtlands län och varje enskild kommun se diagram och trender över tillgänglighet, konsumtion, skador, brott och dödlighet samt lokala och regionala siffror från CAN:s preventionsindex som är ett samlat mått på omfattningen av det ANDT-förebyggande arbetet i kommunerna. 

Senare kommer även varje kommun att få en separat kommundialog tillsammans med CAN, om den lokala situationen gällande exempelvis nivå på samverkan, resurser, stöd och kompetens.  

– Nu har vi i länet möjlighet att få en kunskapsbaserad helhetsbild av ANDT*-situationen i länet, säger Therese Räftegård Färggren, ANDT-samordnare på Länsstyrelsen Jämtlands län. Med det här underlaget får vi reda på vad som är våra styrkor och svagheter vilket är en viktig utgångspunkt för hur vi kan vi rikta våra insatser framöver, fortsätter Therese. 

Bakgrunden är att Jämtland deltar i KULA (Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det lokala ANDT-arbetet) där CAN erbjuder stöd till län och kommuner genom att kartlägga ANDT-situationen och innehållet i det förebyggande arbetet. Med kartläggningen som utgångspunkt håller CAN kommundialoger.  

 I kommundialogen kan vi på CAN presentera lokala data men också tillsammans med kommunen tolka och diskutera vad siffrorna faktiskt betyder, säger Charlotta Rehnman Wigstad som är direktör för CAN.  

 

*ANDT = Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak

Fakta om KULA på can.se/kula  

  

Kontakt  

Therese Räftegård Färggren, ANDT samordnare Länsstyrelsen, Jämtlands län

010- 225 34 21 therese.raftegard.farggren@lansstyrelsen.se 

  

Daniel Müller, utredare CAN

072-371 43 16 daniel.muller@can.se 


---

Sara Kristensson
Kommunikationschef
072-371 43 21
sara.kristensson@can.se

CAN  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en del av civilsamhället med ca 50 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och av årsmötet. 

Prenumerera