Anhöriga till narkotikaanvändare har sämre hälsa

Report this content

Ny rapport - Webbsändning 17/3 kl 12-12.30

Hälsan är sämre hos dem som har någon i sitt liv som använder narkotika. Det framgår av en studie från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). Resultaten baserar sig på enkätsvar från 11 500 personer mellan 17 och 84 år.

I undersökningen har de svarande själva skattat sin hälsa. Det är psykisk, fysisk och allmän hälsa som skattas lägre hos personer som har någon i sitt liv som använder narkotika.  

Att rapportera ohälsa är särskilt vanligt bland dem som uppgett att de påverkats negativt och mycket negativt av andras användning.

- I gruppen som har den mest allvarliga problematiken är det så mycket som varannan person som anger fysisk ohälsa. Detta jämfört med cirka en av fyra bland befolkningen i övrigt, säger Erica Sundin som är utredare på CAN. 

 

Analyserna i den här rapporten är baserade på undersökningen ”Vanor och konsekvenser”.  

Läs fokusrapporten "Skillnader i hälsa? Självskattad hälsa hos personer som har någon i sitt liv som använder narkotika, jämfört med  befolkningen i övrigt."

 

Länk till webbsändningen

I webbsändningen presenteras fokusrapporten av Erica Sundin, utredare på CAN och författare till rapporten. Anders Hammarberg, docent och psykoterapeut på mottagningen Riddargatan 1 och Annica Bergström, aktiv i FMN (Föräldraföreningen mot narkotika) och med egen erfarenhet av att leva med en närstående med drogberoende.Samtalet leds av Anna Fredriksson, samordnare på CAN.

 

Läs om undersökningen ”Vanor och konsekvenser”

Kontakt

Erica Sundin
Utredare CAN

erica.sundin@can.se
072-371 43 32


Sara Kristensson
Kommunikationschef
072-371 43 21
sara.kristensson@can.se

CAN  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en del av civilsamhället med ca 50 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och av årsmötet. 

Prenumerera

Media

Media