Användningen av cannabis ökar i Sverige

Andelen i den vuxna befolkningen som använt cannabis det senaste året ökade mellan 2013 och 2017 från 2,5 till 3,6 %, vilket är den högsta siffran som hittills noterats i Sverige. Det framgår av resultat från studien Vanor och konsekvenser, som släpps idag.

- Var tjugonde man (4,5%) och var fyrtionde kvinna (2,5%) uppgav 2017 att de hade använt cannabis under de senaste 12 månaderna. Motsvarande andel för 2013 var 1,5 % respektive 3,5 %. Bland kvinnor är uppgången tydligast bland de under 50 år och bland män i åldern 30-49 år. Män i åldersgruppen 17-29 år är den grupp där flest använt cannabis senaste året (12,3 %), säger Mats Ramstedt som är forskningsansvarig på CAN och en av författarna till rapporten.

Tabell 1: Andel (%) i befolkningen (17–84 år) som har använt cannabis under de senaste 12 månaderna, uppdelat på kön och ålder. 2013 och 2017.

För första gången har det även kartlagts hur frekvent cannabisanvändningen är genom att fråga vid hur många tillfällen cannabis har använts under en 12-månadersperiod. Vanligast var ”2-4 gånger” (35 %) följt av ”1 gång” (23 %). Ca fyra av tio användare har dock använt cannabis minst fem gånger och tre av tio minst 11 gånger. Det högsta svarsalternativet ”minst 50 gånger” rapporterades av 14 % av cannabisanvändarna.

- Om man definierar minst 11 gånger per år som regelbunden användning av cannabis är förekomsten i befolkningen 1,1 %. Det motsvarar drygt 86 000 personer i befolkningen 17-84 år, säger Mats Ramstedt.

Tabell 2: Andel (%) med olika konsumtionsfrekvens av cannabis bland de som har använt cannabis under de senaste 12 månaderna i befolkningen (17-84 år), totalt och uppdelat på kön. 2017.

Undersökningen visar också att en relativt stor andel i befolkningen har använt narkotikaklassade preparat eller narkotikaklassade läkemedel utan läkares ordination. Om man utöver cannabisanvändning inkluderar användningen av kokain, ecstasy, amfetamin, hallucinogener och opiater samt icke-ordinerad användning av narkotikaklassade läkemedel skattades 12-månadersprevalensen under 2017 till 8,7 %.

Det betyder att 680 000 personer i åldern 17-84 år minst en gång använt något narkotikaklassat preparat eller läkemedel utan läkares ordination. Givet de hälsorisker och risker för beroende som är förknippade med sådan användning, är detta en oroväckande hög siffra, säger Mats Ramstedt.

Om undersökningen

I undersökningen ställs frågor om såväl användning av alkohol, narkotika och tobak som om olika negativa konsekvenser av användningen för både brukaren och brukarens omgivning. Den första datainsamlingen genomfördes 2013 och uppföljningen som nu presenteras gjordes år 2017. Datainsamlingen genomfördes genom en kombinerad enkät- och webbundersökning riktad till befolkningen i åldern 17–84 år. Totalt deltog 15 551 personer 2013 och 11 514 år 2017, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 59,1 respektive 44,3 procent.

 

Kontakt:
Mats Ramstedt
mats.ramstedt@can.se
072-3714334


 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera

Media

Media