CAN på Almedalsveckan: Seminarieprogrammet ute nu

Mellan måndagen den 7 juli och onsdagen den 9 juli fylls S:t Hansgatan 3 med liv och rörelse, när CAN erbjuder intressanta seminarier under Almedalsveckan. Syftet är att ge utrymme för intressanta diskussioner mellan aktörer som vanligtvis inte möts.

Arrangören Mia Sundelin konstaterar:
- Vi vill synliggöra alkohol- och narkotikafrågorna och samtidigt visa på bredden av verksamheter som genomförs av CAN och andra frivilligorganisationer. Vi kommer också att presentera färska siffror från årets skolundersökning samt manifestera att vår ungdomswebbplats, www.drugsmart.com fyller 10 år i år.


För mer information, läs bifogat dokument.

Med vänliga hälsningar!
/Alf Kronvall, pressansvarig Almedalsveckan

CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Box 70412 | 107 25 Stockholm | 08-412 46 27 eller 070-0179159

www.can.se | www.drogportalen.se | www.drugsmart.com | www.espad.org

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera

Dokument & länkar