CAN:s forskardag 19 feb

Report this content

Under en heldag kommer du bland annat få höra presentationer och diskussioner runt följande frågor:

  • Unga dricker mindre – vad vet vi och vart är vi på väg?
  • Narkotikaanvändning ur ett socioekonomiskt perspektiv.
  • Andras drickande ur ett barn- och anhörigperspektiv.
  • Marknadsföring av alkohol/spel i sociala medier.

CAN:s återkommande undersökningar är en rik källa för forskning. Forskning på CAN-data bedrivs vid flera lärosäten men även på CAN, då i samverkan med bland annat Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Södertörns högskola. I den forskargrupp som är knuten till CAN ingår ca 15 personer.

Den 19 februari arrangerar vi en CAN-dag och presenterar aktuell forskning från gruppen.

Program

09.00 CAN:s forskningsverksamhet - en bakgrund Charlotta Rehnman Wigstad, Direktör CAN och Mats Ramstedt, forskningsansvarig CAN

09.30 Aktuella studier av bruk och problem

Narkotikaanvändning ur ett socioekonomiskt perspektiv Isabella Gripe, doktorand och utredare CAN Mats Ramstedt, professor, forskningsansvarig CAN

Unga dricker mindre - vad vet vi och vart är vi på väg? Jonas Raninen, fil.dr, utredare med forskningskompetens CAN Peter Larm, docent, Stockholms universitet

Andras drickande ur ett barn- och anhörigperspektiv Erica Sundin, doktorand och utredare CAN Siri Thor, doktorand och utredare CAN

12.00 Lunch

13.00 Hur kan problemen minska?

Totalkonsumtionsmodellen - gäller den i olika utbildningsgrupper? Jonas Landberg, docent, Stockholms universitet Thor Norström, professor, Stockholms universitet

Påverkas ungdomsdrickande av priset på alkohol? Björn Trolldal, fil.dr, utredare med forskningskompetens CAN

Marknadsföring av alkohol/spel i sociala medier Johan Svensson, fil.dr, utredare med forskningskompetens CAN

Uppföljning och utvärdering av lokala alkoholförebyggande åtgärder Tony Nilsson, fil.dr, utredare med forskningskompetens CAN

14:40 Sammanfattande reflektioner Charlotta Rehnman Wigstad, Direktör CAN och Mats Ramstedt, forskningsansvarig CAN

15:00 Kaffe och tillfälle att prata med forskarna fram till 16.00

Läs mer på https://www.can.se/kalendarium/can-dag-tema-forskning/#webbsandning
 

 

Sara Kristensson
Kommunikationschef
072-371 43 21
sara.kristensson@can.se

CAN  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en del av civilsamhället med ca 50 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och av årsmötet. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media