Dopningsnummer och panelsamtal 6 maj

Report this content

Dopningsbehandling saknar riktlinjer och stödet för anhöriga är knappa. Tidskriften Alkohol & Narkotikas nya nummer har tema dopning.


Socialstyrelsen ger inga riktlinjer för vilken behandling som kan ges till personer som använder dopningspreparat. Anhöriga som söker hjälp har få alternativ när kunskapen om deras situation är knapp. CAN:s tidskrift Alkohol & Narkotika publicerar ett temanummer om dopning utanför elitidrotten.Under våren har Dagens Nyheter publicerat en serie om tillverkningen av dopningspreparat i Sverige. Men vem använder preparaten?

Tidskriften Alkohol & Narkotika breddar bilden av vem som använder dopningspreparat. Det är främst unga män som använder, men det finns många andra grupper som länge hamnat i skuggan. Dopningspreparat förekommer idag på svenska gym, inte bara bland bodybuildare utan även bland vardagsmotionärer.

Det finns inga nationella riktlinjer för behandling av personer som vill sluta. Dopningsmottagningen i Örebro, som tidigare har haft många patienter, har idag bara ett fåtal kvar trots att inget tyder på att användningen minskat.

Anhöriga som hör av sig till stödlinjer har få alternativ till stöd. Till skillnad från anhöriga till droganvändare finns det inga stödgrupper och kunskapen bland annat inom socialtjänsten anses vara låg.I det senaste numret av Alkohol & Narkotika beskrivs bakgrunden till hur dopningen blev ett samhällsproblem, inte bara ett idrottsproblem, i Sverige. Tidskriften granskar behandlingen som finns och söker svaret på vem som använder.Läs mer: https://www.alkoholochnarkotika.se/produkt/tema-fitnessdopning/Läs chefredaktören Julius von Wrights ledare Att lyfta dopningen ut ur skuggorna: https://www.alkoholochnarkotika.se/dopning/att-lyfta-dopningen-ut-ur-skuggorna/


Panelsamtal om dopning 6 maj kl 09.00

https://www.facebook.com/events/561433864757395/

I panelen deltar

Annica Börjesson – Dopingjouren
Mathias Halberg – Uppsala Universitet
Annika Stjärne Westlund – Tyresö Gym & Hälsocenter
Linda Ljungner – Puls&Träning
Samtalets leds av Charlotta Rehnman Wigstad – CAN


Kontaktperson

Julius von Wright
07237314328
julius.von.wright@can.se

CAN  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en del av civilsamhället med ca 50 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och av årsmötet. 

Prenumerera

Media

Media