Fortsatt minskad alkoholkonsumtion i Sverige

Report this content

-Under de senaste tio åren har alkoholkonsumtionen i Sverige minskat med 8 %, säger Björn Trolldal, CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). 

Minskningen har fortsatt även det senaste året. Mellan 2018 och 2019 sjönk konsumtionen med drygt 1 procent. Det framgår av preliminära uppgifter som CAN presenterar idag. 

Alkoholkonsumtionen uppgick till 8,7 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre, under 2019.  

Det är framförallt konsumtionen av alkohol som resenärer fört in i Sverige vid utlandsresor, och köp av alkohol som smugglats in i landet, som minskat under de senaste tio åren. 

-Under 2019 ökade dock resandeinförseln något jämfört med året innan, säger Björn Trolldal, men köp av smugglad alkohol fortsatte att minska. 

Försäljningen på Systembolaget och på restauranger ligger däremot på stabila nivåer. 

I tabellen redovisas de olika källorna till den alkohol som konsumerades under 2019. 

Källa   Andel 
Systembolaget   66,9 % 
Resandeinförsel   11,2 % 
Restauranger   10,7 % 
Köp av folköl från butik och restaurang     4,8 % 
Köp av smugglad alkohol    3,1 % 
Hemtillverkning    2,0 % 
Internethandel    1,3 % 
Summa   100 % 

 

Bakgrund 

Monitormätningarna startade i juni 2000 och har pågått kontinuerligt sedan dess. Huvudsyftet är att beräkna den totala alkoholkonsumtionen i Sverige.  

I mätningarna behandlas dels den registrerade försäljningen av alkohol (Systembolaget, restauranger och livsmedelsbutiker) dels den oregistrerade delen som består av resandeinförsel, köp av smugglad alkohol, köp via internet och hemtillverkning. Genom att summera dessa källor får man en bild av den totala konsumtionen i Sverige.  

Uppgifterna om den oregistrerade delen baseras på telefonintervjuer som genomförs kontinuerligt bland 17–84-åringar i Sverige. Totalt genomförs 18 000 intervjuer varje år. 

”Alkoholkonsumtionen i Sverige 2019”, finns att ladda ner här 

 

Kontaktperson

Björn Trolldal  
Utredare med forskningskompetens  
0723-714307, bjorn.trolldal@can.se 

 

 

Sara Kristensson
Kommunikationschef
072-371 43 21
sara.kristensson@can.se

CAN  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en del av civilsamhället med ca 50 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och av årsmötet. 

Prenumerera

Media

Media