Haninge är årets förebyggande kommun

Report this content

- Haninge kommun använder sig av beprövade arbetssätt och metoder och arbetar ständigt för att utveckla det förebyggande arbetet inom ANDTS-området, säger Charlotta Rehnman Wigstad som är direktör för CAN.

-Här i Haninge är vi stolta över vår väl fungerande samverkan kring förbyggande arbete internt i kommunen. Vi lägger också stort värde på vår goda samverkan med den regionala nivån och den ideella sektorn, säger Inger Dahlberg, Samordnare ANDTS i Haninge kommun.

CAN tilldelar priset ”Årets förebyggande kommun” en kommun som uppnår höga poäng i det så kallade Preventionsindex. Preventionsindex omfattar faktorer som policy och struktur, samverkan och genomförande av insatser för att minska tillgång och efterfrågan. Särskilt vikt för detta pris läggs vid kvaliteten på kommunens policy för alkohol- och drogförebyggande arbete.

- I Haninge kommun finns ett väl fungerande arbete med tillsynsfrågor. En viktig faktor är också att man tillsatt en tjänsteperson på heltid för att samordna ANDTS-frågorna, säger Charlotta Rehnman Wigstad.

I prismotiveringen nämns även kommunens väl utvecklade samarbete med den ideella sektorn som ofta utmynnar direkt i konkreta handlingar och samarbeten. Exempel på detta är grupper som leds av personal från kommun och civilsamhälle tillsammans och formaliserade samverkansöverenskommelser/avtal mellan kommun och civilsamhällesaktör. 
 

CAN delar även ut pris till Årets Förebyggare

I år går priset till två personer som kommer att dela på priset. Sara Gunnarsson Forsberg, drogförebyggande samordnare i Vänersborgs kommun och Anders Björkman som har varit drogförebyggande samordnare i Motala kommun.

Sara Gunnarsson Forsberg

"Med ett tydligt och inspirerande ledarskap delar hon med sig av sitt arbete för att fler ska kunna ta del av det. Den här drogförebyggande samordnaren har ett starkt driv och säkerställer att idé blir till handling. Med hög kompetens och starkt engagemang arbetar hon för att skydda barn och unga mot riskerna inom ANDTS-området.

Hon har bl.a. lyckats belysa problemen med den allt mer aktuella frågan om cannabislegalisering genom att nyttja mediala plattformar och har bidragit till välskrivna debattartiklar som spridits i flertalet lokaltidningar. Vinnaren har även på ett föredömligt sätt lyckats genomföra Vykortskampanjen, där unga idrottsprofiler agerar förebilder för andra unga gällande att inte langa alkohol till minderåriga."

Anders Björkman

"Vinnaren har bland annat arbetat med kunskapshöjande insatser för skolpersonal, lyft ANDT-strategin på den politiska agendan, samordnat utbildningar kring ansvarsfull alkoholservering för skolelever och krögare, gjort utbildningsinsatser för de lokala gymmens personal och ledning genom "100 % ren hårdträning" samt drivit och samordnat lokala uppmärksamhetsveckor gällande tobak, alkohol och doping.

Vinnaren har satt sin kommun på kartan genom sitt outtröttliga arbete med att ge ungdomarna i kommunen möjlighet att välja drogfritt och visa på möjligheten att ha roligt utan rusmedel. Främst genom satsningen ”Med gemensamma krafter” där socialförvaltningen, bildningsförvaltningen, polis, förenings- och näringsliv samt Motala kommuns unga samverkar för att skjuta upp alkoholdebuten och erbjuda ett drogfritt alternativ."

Diplom

Utöver Förebyggarpriserna delas även ett diplom ut för väl utfört arbete. Diplomet går till Linköpings Hockey Club (LHC).

"Med glädje och beslutsamhet har föreningen och personerna bakom tagit initiativ till förebyggande arbete genom projektet LHC Team 12-17. Projektet har bedrivits under flera år vilket visar på uthållighet och engagemang. Det har positiv påverkan på ungdomar som väljer att engagera sig år efter år, vilket resulterar i att alkoholdebuten senareläggs för dessa ungdomar. Genom ambassadörskap och gott föredöme inspireras ungdomar inte bara till att undvika alkohol och andra droger, samt vara förebilder för varandra, utan också till en aktiv och hälsosam livsstil med idrott, glädje och gemenskap i fokus. LHCs arbete med projekt 12-17 är ett utmärkt exempel på hur förebyggande arbetet kan genomföras."

Juryn för 2019 har bestått av representanter från CAN, IQ och Länsstyrelserna.


Kontakt:
Daniel Carlryd
0723-714317, daniel.carlryd@can.se

CAN  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en del av civilsamhället med ca 50 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och av årsmötet. 

Prenumerera