Högre priser på hasch och marijuana 2020

Report this content

PRESSINBJUDAN till digital presentation 18/5 kl 10.50

Mellan 2019 och 2020 ökade grossistpriset för hasch med närmare 50 % och gatupriset ökade med 25 %. Detta visar en ny rapport från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). 

Genom en enkät till Sveriges samtliga polisområden har CAN kartlagt narkotikapriser under 2020.  

– Redan innan pandemins start minskade tillgången på hasch genom framgångar för det internationella rättsväsendet. Men effekter av pandemin kan också ha haft betydelse för svensk del, liksom stora beslag av svensk tull och polis under 2020. Sammantaget tycks detta ha lett till en bristsituation som i sin tur lett till prisökningarna på hasch, säger Ulf Guttormsson, som är avdelningschef vid CAN och författare till rapporten. 

Även marijuanapriserna steg under 2020, men inte lika mycket som för hasch. Ökningen var cirka 10 % för gatupriset och 25 % för grossistpriset. 

CAN har följt utvecklingen av gatupriser för hasch, marijuana, kokain, amfetamin och heroin sedan 1988, med hjälp av en enkät som besvarats av poliser runt om i landet. Enkätsvaren för 2020 visade inte på några större gatuprisförändringar på narkotika jämfört med året innan, med undantag för hasch och marijuana. Med hänsyn till inflationen har gatupriserna för amfetamin och heroin sjunkit med tre fjärdedelar jämfört med 1988 medan kokain, hasch och marijuana fallit med en tredjedel. 

En beräkning av narkotikamarknadens ekonomiska omsättning visade att cannabis (hasch och marijuana) stod för 41 % perioden 2016–2020. Övriga narkotikasorter som ingick i beräkningen var kokain (19 %), amfetamin (17 %), läkemedel (14 %), heroin (5 %) och ecstasy (4 %). 

 


 

Läs rapporten här

https://www.can.se/publikationer/narkotikaprisutvecklingen-i-sverige-1988-2020/

 

Presentation

Rapporten presenteras av Ulf Guttormsson vid en digital konferens, ca-tid: 18 maj kl 10.50. 
https://youtube.com/playlist?list=PLQDJ9NEvnJ3jvQzwdCZFY5WOl3nvKB2Lo

Konferensarrangörer är länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg samt polismyndigheten och CAN. Läs mer om konferensen här
 

Kontakt

Ulf Guttormsson, avdelningschef  CAN och författare till rapporten

072-371 43 19
ulf.guttormsson@can.se

 


  Sara Kristensson
Kommunikationschef
072-371 43 21
sara.kristensson@can.se

CAN  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en del av civilsamhället med ca 50 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförande. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och av medlemsorganisationerna vid årsmötet. 

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Mellan 2019 och 2020 ökade grossistpriset för hasch med närmare 50 % och gatupriset ökade med 25 %.
Twittra det här