Hur står det till med gränshandeln?

En ny rapport från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, har kartlagt den norska gränshandeln av alkohol i Sverige.
 Vår skattning visar att under 2018 uppgick den norska gränshandeln till cirka 2,7 miljoner liter ren alkohol, säger Ulf Guttormsson, avdelningschef CAN.

Av Systembolagets totala försäljning under 2018 utgjorde den norska gränshandeln 5,5 %. Det är ungefär samma andel som all norsk gränshandel utgör av den totala svenska dagligvaruhandeln.

− Systembolagets försäljning till Norge ökade mellan 2016 och 2018 med 16 %, mätt i liter ren alkohol, säger Ulf Guttormsson.

Det är en ökning som motsvarar den inom övrig gränshandel. 

 Preliminära massmediauppgifter pekar på en fortsatt ökning även under 2019, säger Ulf Guttormsson.

Räknat i svenska kronor har Statistiska Centralbyrån (SCB) visat att år 2017 bidrog alkoholen med en tiondel av den norska gränshandelns totala värde. Handeln rör sig huvudsakligen om livsmedel, inte minst varor som påverkas av den norska sockerskatten.

 Alkoholen finns med som en del i gränshandeln men det är andra varor som är den primära drivkraften till att norrmän väljer att handla i Sverige, säger Ulf Guttormsson.

När det gäller dryckespreferenserna i den norska gränshandeln så var andelen vin större jämfört med den registrerade försäljningen i Norge. Samtidigt var andelen öl desto lägre. För spritdrycker och cider/blanddrycker var gränshandelsandelarna ungefär lika stora som i den norska försäljningen.

 

Om rapporten

Med norsk gränshandel menar man köp med norska kontanter eller betalkort, som har gjorts i Systembolagets butiker samt norska beställningar hos Systembolagets ombud i de kommuner som gränsar till Norge. I studien har CAN också räknat in köp i övriga Sverige som är över en viss mängd.

 

Rapportförfattare

Ulf Guttormsson, avdelningschef CAN, 072-371 43, ulf.guttormsson@can.se

Björn Trolldal, utredare med forskningskompetens, CAN, 072-371 43 07, bjorn.trolldal@can.se

Sara Kristensson
Kommunikationschef
072-371 43 21
sara.kristensson@can.se

CAN  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en del av civilsamhället med ca 50 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och av årsmötet. 

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera

Media

Media