• news.cision.com/
  • CAN/
  • I nya numret av Alkohol & Narkotika: Mindfulness kan minska drogsug

I nya numret av Alkohol & Narkotika: Mindfulness kan minska drogsug

Report this content

I USA har mindfulness börjat användas i behandling av beroende, men i Sverige har metoden ännu inte fått fäste. Amerikanska studier visar att stressen och därmed risken för återfall kan minska. Vi har träffat en grupp som får en stunds lugn på Convictus.

Johan Kakko är överläkare och har forskat om heroinberoende sedan 1990-talet. Han har gång på gång sett patienter skrivas ut från LARO-behandling efter urinprover positiva för bensodiazepiner, cannabis eller alkohol.
– Det är inte någon moralisk brist som gör att patienterna fortsätter att använda andra droger vid sidan av behandling. Det finns en kvarstående obalans i hjärnan som LARO-behandling inte kommer åt till en början, den balansen kommer först på sikt. Det är där många av patienterna återfaller. På många håll i landet väntar man inte ut att den balansen ska uppstå, utan skriver istället ut dem. Det blev för mig outhärdligt, säger han.

Dålig kunskap om barn som föds med alkoholskador

Varje år föds omkring 1 000 barn i Sverige med någon form av skada orsakad av alkohol under fostertiden. Barnen får livslånga funktionsnedsättningar, men inte den hjälp de behöver. Kunskapen på barnavårdscentralerna är för låg. Vuxna patienter säger ofta: »jag skulle vilja slippa förklara för läkaren vad FAS, fetalt alkoholsyndrom, är«. Alkohol & Narkotika har besökt Rosenlunds barnhälsovårdsteam, en specialistmottagning i Stockholm som träffar nyblivna föräldrar som har eller har haft ett alkohol- eller drogberoende.

Intervjuer

Läs också forskarintervjun med Anna Fugelstad som visat att orsaken till den ökade narkotikadödligheten är receptförskrivna smärtstillande läkemedel.

Intervju med CAN:s nya ordförande riksdagsledamoten Yasmine Bladelius, hur du kan prata med unga om droger behandlingshemmet i Norge med två platser för självinläggning, en möjlighet som inte finns i Sverige och mycket mer hittar du i nya numret av Alkohol & Narkotika.

Alkohol & Narkotika ges ut av CAN.

För smakprov: https://www.alkoholochnarkotika.se/

För att få tidningen och för frågor kontakta redaktören Anna Fredriksson.

Anna Fredriksson
anna.fredriksson@can.se
070-79 29 627

CAN  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en del av civilsamhället med ca 50 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och av årsmötet. 

Prenumerera

Media

Media