• news.cision.com/
  • CAN/
  • Kraftigt minskad resandeinförsel och smuggling av alkohol under 2020 och 2021

Kraftigt minskad resandeinförsel och smuggling av alkohol under 2020 och 2021

Report this content

Både resandeinförseln och smugglingen av alkohol minskade kraftigt under åren 2020 och 2021 jämfört med 2019. Det framgår av de preliminära uppgifter som CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) har tagit fram.

-Vi ser en tydlig pandemieffekt på resandeinförseln och smugglingen säger Björn Trolldal på CAN i en kommentar.

Under pandemiåren 2021 och 2020 minskade resandeinförseln med 64 % jämfört med 2019 och köp av smugglad alkohol minskade med 39 %. CAN har följt utvecklingen under många år genom en frågeundersökning. Uppgifterna korrigeras alltid för de effekter som undersökningens bortfall kan medföra.

-Minskningar bidrog till att den totala alkoholkonsumtionen sjönk med 4 % under perioden, säger Björn Trolldal vidare.

Även restaurangförsäljningen minskade under perioden, men däremot ökade Systembolagets försäljning kraftigt.

 

Alkoholkonsumtionen under 2021-preliminära uppgifter”, finns att ladda ner via CAN:s webbplats redan under våren 2022, de slutgiltiga uppgifterna publiceras i en rapport i september 2022.

 

Bakgrund

Monitormätningarna startade år 2000 och har pågått kontinuerligt sedan dess. Huvudsyftet är att beräkna den totala alkoholkonsumtionen i Sverige.

I mätningarna sammanställs dels den registrerade försäljningen av alkohol (Systembolaget, restauranger och livsmedelsbutiker) dels den oregistrerade delen som består av resandeinförsel, köp av smugglad alkohol, köp via internet och hemtillverkning. I mätningarna summeras de registrerade och oregistrerade delmängderna för att få en bild av den totala konsumtionen i Sverige.

Uppgifterna om den oregistrerade delen baseras från år 2020 både på självadministrerade enkätsvar och på telefonintervjuer som genomförs kontinuerligt bland 17–84-åringar i Sverige. Totalt medverkar ungefär 18 000 personer varje år. De redovisade uppgifterna är baserade på mängderna ren alkohol per invånare 15 år och äldre i landet. Uppgifterna om de oregistrerade delmängderna korrigeras för de effekter som undersökningens bortfall kan medföra.

 

Kontaktperson:

Björn Trolldal 
Utredare med forskningskompetens 
0723-714307, bjorn.trolldal@can.se

 

Sara Kristensson
Kommunikationschef
072-371 43 21
sara.kristensson@can.se

CAN  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en del av civilsamhället med ca 50 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförande. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och av medlemsorganisationerna vid årsmötet. 

Prenumerera

Media

Media