Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det lokala ANDT-arbetet

Report this content

Den nationella ANDT-strategin lägger ett stort ansvar på kommunerna gällande det förebyggande arbetet inom Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak. Många kommuner har därför efterfrågat en bättre bild av den lokala ANDT-situationen. -Hur ser utvecklingen av ANDT-situationen ut i länets kommuner? Möter kommunernas insatser de behov som finns? Är organisationen för arbetet effektivt?

CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) kommer därför att erbjuda stöd till län och kommuner genom kartläggning av ANDT-situationen, men även av det förebyggande arbetets organisation. Med kartläggningarna som bas kan CAN hålla kommundialoger med faktabaserad rådgivning och rekommendationer baserade på kunskap.

CANs stöd vilar på de erfarenheter som gjorts under projektet med indikatorsbaserat förebyggande arbete i Kalmar län 2014-2018 (ILFA), men även på erfarenheter från andra kommunprojekt i Sverige under 2000-talet samt på den forskning som finns på området.

Vid ett seminarium i Almedalen torsdagen den 4 juli kommer CAN stå värd för ett samtal om det lokala förebyggande arbetets förutsättningar. I samband med detta kommer även CANs stöd att presenteras. 

Välkomna! Seminariet kommer även att webbsändas på facebook.com/1901can

 

Stödet kallas för Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det lokala ANDT-arbetet - KULA.

Läs mer här

 

Kontaktpersoner
Charlotta Rehnman Wigstad
charlotta.rehnman-wigstad@can.se
072-371 43 27

 

Sara Kristensson
Kommunikationschef
072-371 43 21
sara.kristensson@can.se

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en del av civilsamhället med ca 50 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och av årsmötet. 

Taggar:

Prenumerera