Många barn har föräldrar som dricker för mycket

Report this content

Det uppmärksammas under vecka 7 runt om i Sverige genom Spela Roll! – som internationellt kallas Children of Alcoholics Week. Spela Roll! infaller varje år under samma vecka som Alla Hjärtans Dag. 

 Runt 15 % av alla barn i Sverige har påverkats negativt av att växa upp med minst en förälder med alkoholproblem.* Alla dessa barn har rätt till information, hjälp och stöd, säger Kristofer Odö verksam vid CAN och samordnare för Spela Roll!  

Under veckan genomförs många olika aktiviteter för att uppmärksamma problematiken. Barnkonventionen är i fokus i och med att den blev lag i Sverige vid årsskiftet och Spela Roll! framhåller, för andra året i rad, familjecentralen som en viktig aktör för barn i utsatta livssituationer.  

 Familjecentralerna har en unik möjlighet till samverkan mellan mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och förebyggande socialtjänstverksamheter. Detta kan bidra till tidig upptäckt och stödinsatser för barn i familjer där någon vuxen dricker för mycket alkohol, säger Kristofer. 

Exempel på vad som är på gång runt om i landet är föreläsningar, temaveckor, filmkvällar samt uppmärksamhet i sociala medier. Lista finns på www.duspelarroll.se

*Källa: CAN-rapport 185. 

Om Spela Roll!

Veckan “Spela Roll!” infaller den vecka då Alla Hjärtans Dag är och då uppmärksammar många länder barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. 

I till exempel USA och Storbritannien har man i flera år genomfört Children of Alcoholics Week just denna vecka. I Sverige genomfördes kampanjveckan för första gången år 2011. 

 

Kontaktperson Spela Roll!

Kristofer Odö
kristofer.odo@can.se
072-371 43 18

 

Sara Kristensson
Kommunikationschef
072-371 43 21
sara.kristensson@can.se

CAN  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en del av civilsamhället med ca 50 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och av årsmötet. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media