Narkotikaanvändningen mer geografiskt spridd

Report this content

Användningen av narkotika i Sverige har ökat under 2000-talet. Många källor pekar även på historiskt höga nivåer för problematisk narkotikaanvändning under den senaste femårsperioden.

Detta visar den nya rapporten Drogutvecklingen i Sverige 2019 som är en sammanställning av undersökningar och statistiska indikatorer, framtagen av CAN (Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning). Rapporten visar även utveckling kring alkohol och tobak men har fokus på narkotika.

-Uppgångarna rör i synnerhet cannabis och narkotikaklassade läkemedel, säger Ulf Guttormsson, avdelningschef på CAN samt huvudförfattare till rapporten.

Konsumtion av cannabis är vanligast i åldersgruppen 16–29 år men den största ökningen under 2000-talet har skett bland 30–44-åringar. År 2017 hade 9 procent i befolkningen 17–84 år använt narkotika under senaste 12 månaderna, inklusive icke-föreskriven användning av narkotikaklassade läkemedel.

Före millennieskiftet var användning av narkotika betydligt vanligare i storstadsregioner, i synnerhet Stockholms län.

-Det har successivt skett en utjämning och narkotikaproblemen finns idag både i storstads- och icke storstadsregioner, säger Ulf Guttormsson.

Alkohol och Tobak

Alkoholkonsumtionen har sjunkit i Sverige under de senaste 15 åren och detsamma gäller tobakskonsumtionen, framför allt användande av cigaretter. Bland tonåringar är dagens alkoholkonsumtionsnivåer historiskt låga medan åldersgruppen 65 år och äldre dricker mer än tidigare.

Länk till rapporten och till tabeller

Huvudredaktör

Ulf Guttormsson, avdelningschef CAN

Ulf Guttormsson
Avdelningschef
0723-71 43 19

ulf.guttormsson@can.se

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en ideell förening med 47 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och årsmötet. CAN tar inte ställning i alkohol- och narkotikapolitiska frågor.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media