Narkotikapriser under pandemin

Report this content

En klar majoritet av polisområdena har upplevt att narkotikatillgängligheten har påverkats under pandemin. Det visar rapporter som CAN samlar in från polisen. 

Inom ramen för CAN:s rapporteringssystem om droger har information rapporteras in som ger en samlad bild av hur narkotikapriserna har påverkats av pandemin under våren 2020.

-Flera indikatorer pekar på att det har varit en minskning av cannabistillgänglighet med ökade priser som följd, säger Ulf Guttormsson, avdelningschef på CAN.

För andra typer av narkotika, bland andra amfetamin och kokain, har priserna varit ganska oförändrade.

 

Läs mer

Utförligare redovisning av uppgifterna finns att läsa om i CAN:s tidskrift Alkohol & Narkotika. https://www.alkoholochnarkotika.se/narkotika/narkotikapriser-under-pandemin/

 

Kontakt

Ulf Guttormsson
Avdelningschef och ansvarig för CAN:s rapporteringssystem om droger

ulf.guttormsson@can.se

072-371 43 19

 

---

Sara Kristensson
Kommunikationschef
072-371 43 21
sara.kristensson@can.se

CAN  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en del av civilsamhället med ca 50 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och av årsmötet. 

Prenumerera

Media

Media