• news.cision.com/
  • CAN/
  • Ny fokusrapport presenteras 24 april, Marknadsföring av alkohol i sociala medier

Ny fokusrapport presenteras 24 april, Marknadsföring av alkohol i sociala medier

Report this content

Pressinbjudan - CAN:s kommande fokusrapport "Marknadsföring av alkohol i sociala medier i Sverige" presenteras 24/4 kl 8.00. Fokusrapporten lyfter svenska förhållanden och bygger på en ny finsk-svensk studie som baserar sig på 38 finska alkoholvarumärken och 52 svenska.

Rapporten visar att den förnyade lagstiftningen i Finland från år 2015 varit verksam. Skillnaderna jämfört med Sverige är små men tydliga. Rapporten visar också att reklamen är tillgänglig för unga.

Välkommen till Café CAN (frukostseminarium) på Klara Norra Kyrkogata 34, Stockholm. 24 april kl 08:00 (frukost serveras från kl 07:45). För dig som skulle vilja delta men inte har möjlighet  kommer vi att webbsända seminariet via CANs facebooksida.

Anmälan till daniel.carlryd@can.se

 

Om studien
Studien undersöker sociala medieprofiler som uppehålls av 38 finska alkoholvarumärken och 52 svenska. Samtliga inlägg på producenternas konton på Facebook, Instagram, Twitter och YouTube under januari 2014, 2016 och 2017 har samlats in och analyserats. Totalt har 2740 inlägg analyserats: 1 536 från Finland och 1 204 från Sverige.

Om den finska lagstiftningen
Den förnyade finska alkohollagstiftningen trädde i kraft 2015. Lagen begränsade bruket av konsumentproducerat innehåll i marknadsföringssyfte, samt spel, tävlingar och lotterier med samma syften. En liknande begränsning har föreslagit i Sverige, i utredningen: Marknadsföring av alkohol i sociala medier m.m. (SOU 2017:113).

Sara Kristensson
Kommunikationschef
072-371 43 21
sara.kristensson@can.se

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en ideell förening med 47 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och årsmötet. CAN tar inte ställning i alkohol- och narkotikapolitiska frågor.

Prenumerera