• news.cision.com/
  • CAN/
  • Ny rapport: Barn- och föräldraperspektiv kartlagt i Västernorrlands missbruksvård

Ny rapport: Barn- och föräldraperspektiv kartlagt i Västernorrlands missbruksvård

Report this content

Trots brist på formella beslut och särskild budget upplever anställda inom missbruks- och beroendevården att de har politikernas mandat att arbeta med ett stärkt barn- och föräldraperspektiv. Det visar en ny rapport från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

– Att arbeta med missbruk är komplext och det som görs förtjänar att mötas med respekt och ödmjukhet. Det finns en stor medvetenhet i kommunerna och regionen om att barn- och föräldraperspektivet är viktigt, men ett systematiskt målsatt arbete som följs upp är svårt att få syn på. Samverkan är alltför ofta personbunden, säger Anna Fredriksson, samordnare på CAN och författare till rapporten.Ett 30-tal intervjuer har genomförts med bland annat ansvariga politiker inom regionen och de sju kommunerna i Västernorrland, chefer och anställda på förvaltningar och inom öppna verksamheter. I rapporten ges ett antal rekommendationer för att fortsätta utveckla arbetet.

Länssamordnare Anna Karlsson på Länsstyrelsen i Västernorrland menar att man kan stötta kommunerna i att vidareutveckla det generella föräldrastödet för att fånga upp de föräldrar som behöver mer.

– Det kan också handla om att kommunicera ut det stöd som faktiskt finns, så att barn och föräldrar känner till det och vet att de har rätt till stöd. Där får vi dra nytta av det vi lärt oss under det här senaste digitala året, säger Anna Karlsson.

Rapporten tar avstamp i en kartläggning som CAN har gjort på uppdrag av Socialstyrelsen. Utgångspunkten har varit att ta reda på hur arbetet för ett stärkt barn- och föräldraperspektiv ser ut inom missbruks- och beroendevården. Finns politiska beslut, mandat, budget? Finns strukturer för samverkan?

CAN har sedan 2015, på uppdrag av Socialstyrelsen, utbildat 67 personer som fortfarande är i tjänst och i sin tur utbildar i förstärkt barn- och föräldraperspektiv inom sina respektive verksamheter.

–Specialiserade organisationer ställer höga krav på samverkan, något som inte alltid är lätt när intressen ska vägas mot varann. Här kan det behövas kompetensutveckling. Hur navigerar man i de organisatoriska mellanrummen? Det kan också finnas en rädsla att skuldbelägga redan utsatta föräldrar, föräldraskapet är bland det mest privata vi har. Men för barnens skull så måste vi våga, en barndom går fort och vi vet att många barn växer upp i familjer med missbruk utan att någon uppmärksammar dem och deras behov, säger Agnes Lundström utredare på Socialstyrelsen.

 

Läs rapporten här.

Kontakt

Anna Fredriksson, samordnare CAN
tfn:- 072-371 43 30
epost: anna.fredriksson@can.se


  Sara Kristensson
Kommunikationschef
072-371 43 21
sara.kristensson@can.se

CAN  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en del av civilsamhället med ca 50 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförand. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och av medlemsorganisationerna vid årsmötet. 

Prenumerera