Ny rapport: Feströkning – en orubblig trend?

Mer än var tionde person i befolkningen har rökt minst en cigarett de senaste 30 dagarna. Det framgår av rapporten ”Tobaksvanor i Sverige”, som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, presenterar idag.

När rökning började studeras i Monitormätningarna år 2003 var de flesta rökare dagligrökare. Så ser det inte ut idag.

- Daglig rökning och sporadisk rökning är ungefär lika vanligt förekommande i befolkningen idag, säger Clara Henriksson, utredare, i en kommentar. Andelen dagligrökare har mer än halverats sedan 2003 medan andelen sporadiska rökare i stort sett varit oförändrad.

Minskar i alla åldersgrupper

Rökningen har minskat i alla fyra åldersgrupper i undersökningen, men minst i den yngsta gruppen. I gruppen 17–29 år röker nästan var fjärde person (23 %) i någon utsträckning. Sporadisk rökning, eller så kallad feströkning, är särskilt vanligt. Omkring 13 procent i den yngsta åldersgruppen har feströkt den senaste månaden.

Bland kvinnorna, där andelen rökare var högre 2003, har rökningen minskat mer än bland männen och i 2017 års mätningar låg männen och kvinnornas rökning på samma nivå.

Tänkbara orsaker till den minskade dagligrökningen är de olika åtstramningar kring tobaksbruk som genomförts i samhället både före och under mätperioden. År 2005 infördes t.ex. förbud mot rökning i offentliga miljöer såsom restauranger, det har gjorts flera höjningar av tobaksskatten och rökfri arbetstid har införts på många arbetsplatser. År 2016 genomförde Sverige ytterligare stora förändringar för att anpassa sin tobakslagstiftning till EU:s tobaksdirektiv. Hur dessa kommer påverka utvecklingen framöver återstår att se.

- Det är en stor hälsovinst att den mer frekventa rökningen minskat så mycket. Samtidigt är det viktigt att titta närmare på den så kallade feströkningen, vad det är som gör att den inte ser ut att påverkas av skärpta restriktioner av olika slag, säger Clara Henriksson avslutningsvis.

Tabell. Andelen i befolkningen som rökt minst en cigarett de senaste 30 dagarna. År 2003-2017.

  Har rökt totalt Har rökt dagligen Har rökt sporadiskt
 
2003 22 16 6
2004 20 14 6
2005 19 13 6
2006 19 13 6
2007 17 12 5
2008 16 11 5
2009 15 10 5
2010 14 10 4
2011 13 9 4
2012 14 8 6
2013 14 8 5
2014 13 9 5
2015 13 7 5
2016 14 8 6
2017 13 7 6

 

Om undersökningen

Sedan 2013 ansvarar CAN för de så kallade Monitormätningarna. Mätningarna startade år 2000 och har pågått kontinuerligt sedan dess. Syftet är att skatta den totala alkohol- och tobakskonsumtionen i Sverige. Utöver frågor om anskaffningskällor ingår frågor om konsumtionsvanor på både alkohol- och tobaksområdet. Mätningarna genomförs genom telefonintervjuer och varje år genomförs totalt 18 000 intervjuer med 17-84-åringar.

Rapporten i sin helhet kan laddas ner från www.can.se.

 

Clara Henriksson
Utredare

0723-714326, clara.henriksson@can.se

Martina Zetterqvist
Utredare

070-9188235, martina.zetterqvist@can.se

Mats Ramstedt
Forskningsansvarig

0723-714334, mats.ramstedt@can.se
 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera

Media

Media