Ny rapport: Många unga påverkas negativt av föräldrars alkoholkonsumtion

Var femte elev i årskurs 9, 21 procent, uppger att de upplevt att någon av föräldrarna någon gång druckit för mycket alkohol och 14 procent uppger att de haft flera negativa upplevelser av föräldrarnas alkoholkonsumtion under uppväxten. Det framgår av rapporten ”Skolelevers drogvanor 2017” som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, presenterar idag.

- Var tionde elev uppger dessutom att de har velat gömma eller hälla ut alkohol som funnits hemma. För många är det nog ny kunskap att så stor andel har påverkats negativt av en förälders alkoholkonsumtion under uppväxten, säger Siri Thor, utredare och redaktör för rapporten.

Använder mer droger

I undersökningen ställs sex frågor om olika negativa konsekvenser kring föräldrars alkoholkonsumtion; om någon av föräldrarna dricker för mycket, om man har bråkat med förälder som druckit alkohol, om man önskat att någon av föräldrarna ska sluta dricka alkohol, exempelvis. Men det finns även andra allvarliga konsekvenser. Resultaten visar nämligen att elever som haft flera negativa upplevelser under uppväxten använder alkohol, narkotika och cigaretter i större utsträckning än övriga jämnåriga.

Skillnader i alkohol-, narkotika- och tobakskonsumtion redovisat utifrån antal negativa konsekvenser, årskurs 9, 2017.

Årskurs 9 0-2 negativa upplevelser
(n=5 277)
3-6  negativa upplevelser
(n=847)
Druckit alkohol senaste 12 mån 37% 57%
Använt narkotika någon gång 5% 13%
Rökare 9% 18%

 

- Vi mäter de ungas upplevelser och inte föräldrarnas faktiska konsumtion, men vi tycker att det är viktigt att föräldrar tar till sig att så många som 14 procent har haft flera negativa upplevelser av föräldrars alkoholkonsumtion. Inte minst mot bakgrund av att dessa barn i högre utsträckning använder alkohol, narkotika och tobak, säger Siri Thor.

Bakgrund

Sedan 1971 har årliga undersökningar av alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor genomförts bland elever i årskurs 9. Undersökningarna utförs på riksrepresentativa urval av skolklasser, CAN ansvarar för undersökningarna sedan 1986. Med start 2004 inkluderas även elever från gymnasiets år 2 i urvalet. Undersökningarna genomförs som anonyma gruppenkäter i klassrummen. År 2017 uppgick antalet analyserade formulär till 6124 i årskurs 9 och 4778 i gymnasiets år 2. I årets undersökning ställs för första gången frågor som rör föräldrarnas alkoholkonsumtion. Frågebatteriet, som heter CAST-6 (Children of Alcoholics Screening Test), består av sex frågor om föräldrars alkoholkonsumtion.

I rapporten redovisas även resultat kring elevers anskaffning, konsumtion och skador av alkohol, narkotika, tobak och dopningspreparat samt frågor om spel om pengar. Rapporten finns att ladda ner och beställa på www.can.se.

Kontaktperson:

Siri Thor
Utredare

0723-714324, siri.thor@can.se

Prenumerera

Media

Media