Ny rapport: Minskad alkoholkonsumtion under de senaste 10 åren

Sedan 2008 har svenska folkets alkoholkonsumtion minskat med åtta procent. Det framgår av rapporten ”Alkoholkonsumtionen i Sverige 2017”, som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), presenterar idag.

Vi dricker idag 9,0 liter ren alkohol per invånare, en minskning med 8 procent jämfört med för tio år sedan.

-Framförallt är det köp av smugglad alkohol och resandeinförsel, de så kallade oregistrerade källorna, som har minskat, säger utredare Björn Trolldal i en kommentar.

Under 2017 låg alkoholkonsumtionen däremot kvar på samma nivå som under 2016.

Anskaffningskällor 2017

Källa Procent
Systembolaget 62,8 %
Resandeinförsel 13,5 %
Restauranger 10,2 %
Folköl i livsmedelsbutiker 5,3 %
Köp av smugglad alkohol 4,6 %
Hemtillverkning 2,3 %
Internethandel 1,3 %
Summa 100 %


Rapporten ”Alkoholkonsumtionen i Sverige 2017”, finns att ladda ner på: www.can.se/Publikationer/rapporter/Under 2017 ökade dock resandeinförseln samtidigt som köp av smugglad alkohol minskade jämfört med 2016. Även försäljningen av folköl minskade under 2017 liksom Systembolagets försäljning i ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Däremot ökade hemtillverkningen av sprit och öl jämfört med 2016.

Bakgrund

Rapporten redovisar resultat från Monitormätningarna för perioden 2001-2017, med fokus på den senaste tioårsperioden 2008-2017. Mätningarna startade i juni 2000 och har pågått kontinuerligt sedan dess. Syftet är att beräkna den totala alkoholkonsumtionen i Sverige.

I Monitormätningarna beräknas dels den registrerade försäljningen av alkohol (Systembolagets butiker, restauranger och livsmedelsbutiker) dels den oregistrerade delen som består av resandeinförsel och smuggling, köp via internet och hemtillverkning. Genom att summera de båda delarna får man en bild av den totala konsumtionen i Sverige. Uppgifterna om den oregistrerade delen baseras på telefonintervjuer som genomförs kontinuerligt bland 17–84-åringar i Sverige. Totalt genomförs 18 000 intervjuer varje år.

Sedan 2003 undersöks även införseln av tobak i syfte att på motsvarande sätt skatta den totala konsumtionen. Utöver frågor om anskaffningskällor ingår frågor om konsumtionsvanor på både alkohol- och tobaksområdet. 

Kontaktperson
Björn Trolldal
Utredare med forskningskompetens
bjorn.trolldal@can.se
072-371 43 07 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera

Media

Media