Ny rapport: Ungas frågor om droger

Report this content

Tidig debut av alkohol, tobak och cannabis samvarierar med droganvändning och problem i årskurs 9.

-Ungdomar som debuterar tidigt med tobak, alkohol eller cannabis har större risker för att senare utveckla mer omfattande substansanvändande, säger Kristofer Odö som arbetar med webbplatsen Drugsmart.com hos CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning).

I rapporten Ungas frågor och svar visas detta i statistik från CAN:s senaste undersökning om svenska skolelevers drogvanor. Rapporten presenterar även annan viktig information runt ungdomar och droganvändning. 

-Förutom ett mer omfattande substansanvändande rapporterar eleverna med särskilt tidig substansdebut mer omfattande problem gällande såväl familj som skola och kompisar, säger Kristofer Odö. 

-Detta stödjer oss på Drugsmart i våra återkommande uppmaningar om att föräldrar och andra viktiga vuxna måste fundera bredare än enbart kring eventuell droganvändning. Det kan finnas fler viktiga saker runt ungdomen att uppmärksamma, ge stöd och söka hjälp kring, vid oro för ungdomars droganvändning, säger Kristofer Odö. 
 

Om rapporten
Rapporten är skriven utifrån författarnas arbete med webbplatsen Drugsmart.com, CAN:s webbplats riktad till unga och vuxna i ungas närhet. Rapporten innehåller både frågor och svar kring drogsituationen i Sverige och exempel på frågor som kommit till Drugsmarts anonyma frågefunktion. 
Rapporten innehåller även ett specialkapitel om hur tidig debut av alkohol, tobak och cannabis samvarierar med droganvändning och problem i årskurs 9. 
Ett kapitel bygger på ungas svar i undersökningen "Skolelevers drogvanor 2019". Ett avslutande kapitel beskriver Drugsmart.com, dess besökare och hur sidan används.

 

Rapportförfattare är CAN-medarbetarna Kristofer Odö och Birgitta Spens

 

Rapporten presenteras vid en webbsändning onsdag den 12/8 kl 9.00 på CAN:s facebooksida. Länk till facebookevenemang www.facebook.com/1901can
 

Länk till rapporten Ungas frågor och svar, CAN-rapport nr 192 , på www.can.se
 
https://www.can.se/publikationer/ungas-fragor-och-svar/

 

Kontakt

Kristofer Odö
Samordnare och rapportförfattare
kristofer.odo@can.se
072-371 43 18 

 

Sara Kristensson
Kommunikationschef
072-371 43 21
sara.kristensson@can.se

CAN  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en del av civilsamhället med ca 50 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och av årsmötet. 

Prenumerera

Media

Media