Ny rapport: Var fjärde svensk använder tobak

Omkring var fjärde svensk har rökt eller snusat vid något tillfälle under de senaste 30 dagarna. Det framgår av rapporten ”Tobaksvanor i Sverige”, som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, presenterar idag.

- Rökning och snusning är ungefär lika vanligt förekommande och vi ser inga större skillnader mellan olika delar av landet, säger Clara Henriksson, utredare, i en kommentar.

Däremot finns det skillnader mellan könen. Nästan dubbelt så många män som kvinnor har använt tobak den senaste månaden, vilket förklaras av att snus är så mycket vanligare bland män. Det finns också skillnader åldersgrupper emellan. Störst är tobaksanvändningen i åldersgruppen 17-29 år där 40 procent rökt och/eller snusat den senaste månaden. Var tionde (11 %) i den yngsta åldersgruppen är dagligrökare.

Sedan 2003 har dagligrökningen minskat bland både kvinnor och män, men minskningen har varit större bland kvinnorna. Störst var nedgången 2003-2010 och därefter har konsumtionen legat på en stabil nivå. Den sporadiska rökningen, det vill säga att röka någon gång ibland, har däremot inte minskat under samma period.

- Det är viktigt att titta närmare på betydelsen av att sporadisk rökning inte minskar på samma sätt som daglig rökning. Det vore intressant att studera om det till exempel är en effekt av att det blir ovanligare med miljöer där rökning är tillåten eller om det är så att unga vuxna uppfattar sporadisk rökning som ofarlig, säger Clara Henriksson avslutningsvis.

Andelen i olika åldersgrupper som använt tobak (rökt eller snusat) vid något tillfälle de senaste 30 dagarna. I procent. 2016.

  Varken röker eller snusar Tobaks-användare totalt Röker totalt Snusar totalt Röker endast Snusar endast Både röker och snusar
Alla
(17–84 år)
75 25 14 16 9 12 4
16–29 år 60 40 25 26 15 15 11
30–49 år 74 26 11 18 8 15 4
50–64 år 78 22 11 12 10 10 2
65–84 år 86 14 8 7 7 6 1

 

Om undersökningen

Sedan 2013 ansvarar CAN för de så kallade Monitormätningarna. Mätningarna startade år 2000 och har pågått kontinuerligt sedan dess. Syftet är att skatta den totala alkohol- och tobakskonsumtionen i Sverige. Utöver frågor om anskaffningskällor ingår frågor om konsumtionsvanor på både alkohol- och tobaksområdet. Mätningarna genomförs genom telefonintervjuer och varje år genomförs totalt 18 000 intervjuer med 17-84-åringar.

Rapporten kan laddas ner på www.can.se.

Clara Henriksson
Utredare (tobak)

0723-714326, clara.henriksson@can.se

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera

Media

Media