• news.cision.com/
  • CAN/
  • Ny studie: Gymnasieelever under pandemin - om psykosomatiska besvär, rökning, alkohol och narkotika

Ny studie: Gymnasieelever under pandemin - om psykosomatiska besvär, rökning, alkohol och narkotika

Report this content

Unik studie visar – gymnasieelever som grupp har inte upplevt mer psykosomatiska besvär 2021 jämfört med 2018. De flesta av ungdomarna i studien anger dock att de har påverkats av pandemin. Och detta har även koppling till rökning, alkohol och narkotika. 

CAN:s nationella skolundersökning innehöll i år extra frågor kring psykosomatiska besvär och hur man påverkats av pandemin. Undersökningen besvarades av 4020 elever i gymnasiets år 2. 

–De allra flesta i undersökningen anger att de påverkats av pandemin på ett eller annat sätt, säger Martina Zetterqvist som är utredare hos CAN och en av författarna till rapporten. Flickorna uppgav oftare än pojkarna att de påverkats.  

Studien visar att nästan en fjärdedel (23 procent) har upplevt ökad oro i stor utsträckning och 8 procent hade i stor utsträckning upplevt mer konflikter eller bråk hemma.  

De som hade påverkats mycket av pandemin hade också upplevt mer psykosomatiska besvär. Däremot hade gruppen gymnasieelever i stort inte mer psykosomatiska besvär jämfört med 2018. 

Det visade sig även finnas en koppling mellan hur mycket man påverkats av pandemin och användning av tobak, alkohol och narkotika. 

–Vi kunde se att ju mer en elevs fritid och umgänge hade begränsats under pandemin, desto lägre var alkoholkonsumtionen och sannolikheten för att ha rökt. Samtidigt såg vi att dom som påverkats negativt av pandemin hade använt narkotika i större utsträckning, säger Martina Zetterqvist. 

Läs fokusrapporten här: https://www.can.se/publikationer/paverkad-av-pandemin/ 

Webbsändning

Sänds via Facebook torsdagen den 28/10 kl 9-9.30, kan även ses i efterhand Gymnasieelevers upplevelser under pandemin - CAN

Kontakt

Martina Zetterqvist, rapportförfattare och utredare på CAN

martina.zetterqvist@can.se   072-371 43 05

Sara Kristensson
Kommunikationschef
072-371 43 21
sara.kristensson@can.se

CAN  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en del av civilsamhället med ca 50 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförande. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och av medlemsorganisationerna vid årsmötet. 

Prenumerera