• news.cision.com/
  • CAN/
  • Nytt nummer av Alkohol & Narkotika: Avrättningar, avloppsanalyser och avkriminalisering

Nytt nummer av Alkohol & Narkotika: Avrättningar, avloppsanalyser och avkriminalisering

Report this content

Röker stockholmare miljontals jointar i veckan? Vad ingår egentligen i det norska förslaget för avkriminalisering? Vad tror socialminister Lena Hallengren om spel i den nya ANDT-strategin? Detta och mycket mer i nya numret av CAN:s journalistiska tidskrift Alkohol & Narkotika. 

Röker stockholmare miljontals jointar i veckan? Vad ingår egentligen i det norska förslaget för avkriminalisering? Vad tror socialminister Lena Hallengren om spel i den nya ANDT-strategin? Detta och mycket mer i nya numret av CAN:s journalistiska tidskrift Alkohol & Narkotika. 

27000 personer uppskattas ha mördats i Filippinerna sedan landets president uppmanade till utomrättsliga avrättningar av narkotikalangare och brukare.  

I årets första nummer av Alkohol & Narkotika får du läsa om dem som lever i sorg och skräck i narkotikakrigets Filippinerna. 

Tidskriften reder också ut vilka slutsatser som kan dras från droganalyser av avloppsvatten och tittar kritiskt på SVT:s påstående om att hälften av stockholmarna röker 1,8 miljoner jointar i veckan. Granskningen visar varför det är problematiskt att använda analysen för att uppskatta absoluta doser använd cannabis. 

I Norge har en kommitté föreslagit en reform av narkotikalagstiftningen, som bland annat kan göra det tillåtet att ha 15 gram cannabis på sig för eget bruk. Har du missat detaljerna i förslaget? Vi publicerar en tydlig sammanställning av vad som ingår. 

Vi frågar oss varför det statliga stödet till ideella organisationer som jobbar med spelförebyggande inte har höjts sedan 2015. Antalet organisationer som får medel har inte ökat nämnvärt, men medlen de ansöker om har fördubblats. En nedprioritering av det ideella arbetet, säger Spelberoendegruppens Omid Rezvani. Socialminister Lena Hallengren kommenterar (och flaggar i en bisats för vad hon tror ska hända med spel i den nya ANDT-strategin.) 

Se hela innehållsförteckningen och beställ ett lösnummer: https://www.alkoholochnarkotika.se/produkt/dutertes-krig-fortsatter/ 

Prenumerera: https://www.kundservice.net/order/Product/Product?product=AON 

 

Alkohol & Narkotika

Alkohol & Narkotika är en drogpolitiskt oberoende tidskrift, som ges ut av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Tidskriften granskar och bevakar forskning, politik och andra frågor inom drogområdet i form av sociala reportage, intervjuer, debattinlägg och faktaartiklar.

Chefredaktör: Julius von Wright

 

 

Julius von Wright
07237314328
julius.von.wright@can.se

CAN  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en del av civilsamhället med ca 50 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och av årsmötet. 

Prenumerera

Media

Media