»Om chefen festar gör personalen likadant«

Report this content

Tema: På jobbet, i nya numret av Alkohol & Narkotika.
Att människan är ett flockdjur märks tydligt när det gäller alkoholkulturen tycker Karin Hagman, vd för Systembolagets dotterbolag IQ. Och det är chefen som sätter normen. När Karin Hagman jobbade på Kommunal tog festandet mycket energi. Hon drogs själv med och drack mer fast hon egentligen inte ville. Önskan att höra till flocken är så oerhört stark.

Sen kom förbundets värsta kris någonsin. Det började med notan från en julfest där en tredjedel var alkohol. Medlemmarna lämnade i tusental.
− Vi var nere på botten. Då blev det nolltolerans för alkohol och allt bjudande slutade. Det var fantastiskt! Vilken lättnad det var för personalen, säger Karin Hagman i vår intervju.

När jobbet blir lidande har chefen men också kollegor ett ansvar

20 procent av alla som har ett jobb har ett riskbruk av alkohol. Magnus Nyqvist som är områdeschef på Alna är tydlig med att arbetsgivarens ansvar rör arbetsplatsen, inte fritiden.
– Cheferna har omsorg om sin personal men det kan inte bli en diskussion om hur många öl som är okej att dricka kvällen innan. Du får ha ett alkoholberoende och ha ett jobb, men inte komma bakfull eller för trött, säger han. Lisbeth Wijk, företagssköterska på Kommunhälsan i Jönköping, vill att vi ska prata mer om kollegornas roll, vad jag som arbetskamrat kan göra.
– Kanske får kollegan veta flera år tidigare än chefen att någon dricker mycket. Då är det viktigt att man har mod att fråga. En kollega kan också bli medberoende och täcka upp på ett sätt i arbetet som innebär att man skyddar personen. Det är inte att skvallra att prata med chefen, säger hon.

Över hälften av de tillfrågade i en undersökning gjord på uppdrag av Systembolaget svarade att de någon gång misstänkt att en kollega har alkoholproblem. 37 procent av dem hade då berättat för sin chef eller någon annan med personalansvar.

Läs också:

- om drogtester av alla sorter som används allt mer och om yrken som för med sig risker att dricka mer. - forskarintervjun med Sabina Kapetanovic om hur unga som har svårt med tilliten kan vara extra känsliga för föräldrars frågor. Luskande efter information kan uppfattas som kontroll och kan öka deras riskbeteenden.

- om hur Årets förebyggare, Haninge kommun har samarbete mellan gymnasieskolan och MHF för att unga aldrig ska köra påverkade och heller aldrig åka med en onykter förare.


För att få tidningen och för frågor kontakta redaktör anna.fredriksson@can.se 070-79 29 627
För smakprov: https://www.alkoholochnarkotika.se/

Tidskriften Alkohol  Narkotika

 

Kontaktperson

Anna Fredriksson
anna.fredriksson@can.se
070-79 29 627

CAN  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en del av civilsamhället med ca 50 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och av årsmötet. 

Prenumerera

Media

Media