Oväntade minskningar av ungas drickande

I senaste numret av CANs tidskrift Alkohol & Narkotika kan man läsa om de kraftiga minskningar av ungas alkoholkonsumtion som ägt rum de senaste åren.CANs drogvaneundersökningar startade 1971 och aldrig tidigare har så många elever i årskurs 9 avstått från alkohol som vid den senaste mätningen 2012. Generellt ses dramatiska minskningar av alkoholkonsumtionen i årskurs 9. Även i gymnasiet har drickandet minskat.”Utvecklingen är således mycket positiv och, måste erkännas, oväntad. Vem hade kunnat förutsäga denna utveckling för 15 år sedan, då dem mesta pekade i motsatt riktning”, skriver CANs direktör Håkan Leifman i sin ledare.Enligt CANs undersökningar sker även berusningsdebuten allt senare.”I mitten av 1990-taolet uppgav var fjärde nionedeklassare att de hade varit berusade före 14 års ålder. Sedan dess har CANs undersökningar visat på stadigt sjuknade tal för tidig berusningdebut och i 2012 års undersökning rapporterades de lägsta nivåerna någonsin. Under tio procent, bland både flickor och pojkar i årskurs 9, uppgav att de hade varit berusade före 14 års ålder”, skriver alkoholforskaren Jonas Raninen .Samtidigt som alkoholkonsumtionen minskar sjunker även ungdomsbrottsligheten. Det visar BRÅs senaste undersökning bland elever i årskurs 9, som refereras i en av artiklarna. Det verkar alltså som de unga blivit allt skötsammare.

Kontaktperson:

Håkan Leifman, direktör, 08-412 46 06


Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar