Oväntade minskningar av ungas drickande

I senaste numret av CANs tidskrift Alkohol & Narkotika kan man läsa om de kraftiga minskningar av ungas alkoholkonsumtion som ägt rum de senaste åren.CANs drogvaneundersökningar startade 1971 och aldrig tidigare har så många elever i årskurs 9 avstått från alkohol som vid den senaste mätningen 2012. Generellt ses dramatiska minskningar av alkoholkonsumtionen i årskurs 9. Även i gymnasiet har drickandet minskat.”Utvecklingen är således mycket positiv och, måste erkännas, oväntad. Vem hade kunnat förutsäga denna utveckling för 15 år sedan, då dem mesta pekade i motsatt riktning”, skriver CANs direktör Håkan Leifman i sin ledare.Enligt CANs undersökningar sker även berusningsdebuten allt senare.”I mitten av 1990-taolet uppgav var fjärde nionedeklassare att de hade varit berusade före 14 års ålder. Sedan dess har CANs undersökningar visat på stadigt sjuknade tal för tidig berusningdebut och i 2012 års undersökning rapporterades de lägsta nivåerna någonsin. Under tio procent, bland både flickor och pojkar i årskurs 9, uppgav att de hade varit berusade före 14 års ålder”, skriver alkoholforskaren Jonas Raninen .Samtidigt som alkoholkonsumtionen minskar sjunker även ungdomsbrottsligheten. Det visar BRÅs senaste undersökning bland elever i årskurs 9, som refereras i en av artiklarna. Det verkar alltså som de unga blivit allt skötsammare.

Kontaktperson:

Håkan Leifman, direktör, 08-412 46 06


Taggar:

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar