Pressinbjudan: Deras sommarjobb - stoppa langningen

De senaste tre veckorna har 26 sommarjobbare i Stockholms stad arbetat med att utforma kampanjaktiviteter mot langning. Deras målgrupp är unga vuxna och budskapet att man inte ska förse minderåriga med alkohol. Den 1 juli presenterar de sina arbeten för uppdragsgivarna Stockholms stad och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

- Stockholms stad och CAN samarbetade redan förra året kring langning och med målgruppen unga vuxna. Då föddes idén att involvera unga själva i spridningen av budskap. Det har varit febril aktivitet i grupperna och det ska bli spännande att se vad som har producerats och hur de har tänkt kring sina val av budskap, säger Anna Raninen, chef för Kommunikation och Samverkan vid CAN.

Ungdomarna, max två per stadsdel, har valts ut av sommarjobbshandläggare i Stockholms stad och de har sedan själva fått välja vilken inriktning de ska jobba med: PR, sociala medier eller event. Fyra grupper har arbetat med kampanjaktiviteter och två sommarjobbare har varit placerade på CAN för att dokumentera hela projektet. På fredag redovisar de sina arbeten:

Tid: Fredagen den 1 juli kl 13.00-15.00
Plats: Dalarnas Hus, Vasagatan 46, Stockholm

- Flera av projekten som vi fått se glimtar av handlar om jobbiga saker som unga råkar ut för på fyllan, som att ligga med fel person, få på käften och åka med någon som är full. Om fler slutar langa kommer färre unga råka ut för den typen av skador, säger Anna Raninen i en avslutande kommentar.

Journalister som är intresserade av att delta under presentationerna eller komma i kontakt med ungdomsgrupperna kan kontakta anna.raninen@can.se

Bakgrund

Satsningen heter Hej Sommarjobb! och är en del av kommunikationsinsatsen "Hejdå alkoholskador" som bedrivs i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län sedan 2014. Inledningsvis har ungdomarna, som är 18-19 år gamla, fått en utbildningsdag om kommunikation och två dagars workshop där de arbetat teambildande och lagt upp sina projekt. Sommarjobbsperioden avslutas med två dagars workshop för att knyta ihop och dokumentera sina projekt. 

Satsningen finansieras av Stockholms stad, som står för lön, handledare och administration kring sommarjobbarna, Länsstyrelsen i Stockholms län som står för kostnader kopplade till utbildningsinsatsen och CAN som står för de processledarledda workshoparna och innehållet i utbildningsinsatsen. 

 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Taggar:

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera

Media

Media