• news.cision.com/
  • CAN/
  • PRESSINBJUDAN: Ny rapport om ungas mående och användning av alkohol och andra droger under pandemin

PRESSINBJUDAN: Ny rapport om ungas mående och användning av alkohol och andra droger under pandemin

Report this content

Ny rapport om gymnasieelevers upplevelser under pandemin. Har psykosomatiska besvär varit vanligare bland gymnasieelever år 2021 än tidigare? Och hur förhåller sig upplevelser relaterade till pandemin till användning av alkohol, narkotika, tobak och spel?

Hur många gymnasielever har sedan pandemin bröt ut upplevt inställda fritidsaktiviteter, minskat umgänge med kompisar eller att en förälder förlorat sin inkomst? Och hur förhåller sig sådana upplevelser och upplevelser av psykosomatiska besvär till varandra? Och hur förhåller sig upplevelser relaterade till pandemin till användning av alkohol, narkotika, tobak och spel?

Dessa frågor får ni svar på i vår nästa fokusrapport som baserar sig på svar från elever i gymnasiets år 2 i skolundersökningen.

Gå till webbsändning

I samband med rapportsläppet den 28 oktober livesänder vi en presentation med ett efterföljande samtal om frågorna i rapporten. Följer du oss live på Facebook kommer du också att ha möjlighet att ställa frågor.

Rapporten presenteras av Martina Zetterqvist, utredare på CAN och en av rapportens författare.

Efter presentationen följer ett samtal med rapportförfattaren, Ulrik Hoffman, vd för Ungdomsbarometern och Linn Nordli, regionombud för Barnens rätt i samhället BRIS

Samtalsledare är Julius Von Wright, chefredaktör på tidskriften Alkohol & Narkotika.

Sändningen pågår i omkring 30 minuter.

Läs mer Gymnasieelevers upplevelser under pandemin - CAN

Rapporten publiceras på Publikationer - CAN torsdagen den 28/10 kl 9, i samband med webbsändningen.

Sara Kristensson
Kommunikationschef
072-371 43 21
sara.kristensson@can.se

CAN  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en del av civilsamhället med ca 50 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförande. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och av medlemsorganisationerna vid årsmötet. 

Prenumerera