Smugglad alkohol vanligast bland unga män och storkonsumenter

Report this content

Smugglad alkohol köps i större utsträckning av unga män och storkonsumenter jämfört med andra grupper. Alkohol som resenärer fört med sig vid utlandsresor förekommer däremot mer bland medelålders män.

Det framgår av rapporten ”Resandeinförsel och köp av smugglad alkohol 2009-2018” som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), presenterar idag.

-Smugglad alkohol är betydligt vanligare bland män än bland kvinnor, säger Björn Trolldal på CAN i en kommentar.

Alkohol som resenärer för med sig tillbaka vid utlandsresor är vanligast i södra Sverige jämfört med övriga landet.

-Ju kortare resväg man har till billigare alkohol i våra södra grannländer, desto mer för man med sig, säger Björn Trolldal vidare.

Bakgrund

I rapporten studeras utvecklingen av resandeinförd alkohol och köp av smugglad alkohol under tioårsperioden 2009-2018. Dessutom studeras de båda delmängdernas geografiska fördelning och utbredning i olika grupper av befolkningen i Sverige.

Rapporten baseras på uppgifter från Monitormätningarna som genomförs av CAN. Monitormätningarna startade i juni 2000 och har pågått kontinuerligt sedan dess. Huvudsyftet är att beräkna den totala alkoholkonsumtionen i Sverige.

I mätningarna beräknas dels den registrerade försäljningen av alkohol (Systembolaget, restauranger och livsmedelsbutiker) dels den oregistrerade delen som består av resandeinförsel, köp av smugglad alkohol, köp via internet och hemtillverkning. Genom att dessa källor får man en bild av den totala konsumtionen i Sverige.

Uppgifterna om den oregistrerade delen baseras på telefonintervjuer som genomförs kontinuerligt bland 17–84-åringar i Sverige. Totalt genomförs 18 000 intervjuer varje år.

”Resandeinförsel och köp av smugglad alkohol 2009-2018”, finns att ladda ner på can.se/rapport189

Kontaktperson
Björn Trolldal
Utredare
bjorn.trolldal@can.se
072-371 43 07 

CAN  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en del av civilsamhället med ca 50 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och av årsmötet. 

Prenumerera

Media

Media