Sommar och semester – nu ökar alkoholkonsumtionen

Under sommaren dricker vi mer alkohol jämfört med andra perioder under året. Juli är den månad då vi uppger att vi dricker allra mest – cirka 50 procent mer jämfört med januari, februari respektive november då konsumtionen är som lägst. Förutom under sommarmånaderna är konsumtionen även förhöjd i december. Det framgår av rapporten Befolkningens självrapporterade alkoholvanor 2004-2017 som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, presenterar idag.

– Gemensamt för sommarmånaderna och december då alkoholkonsumtionen går upp, är mera ledighet från arbete, i synnerhet i juli, konstaterar Ulf Guttormsson, en av rapportförfattarna. Konsumtionstoppen under sommaren är också särskilt tydlig hos personer som i störst utsträckning är i arbetande ålder (30–64 år) medan äldre (65–84 år) har en mer jämn konsumtion året runt. Även yngre (17–29 år) har en topp under sommaren men den infaller redan under juni, vilket sannolikt påverkas av att detta är en tid då många utbildningar avslutas.

Det är även stora variationer mellan veckodagar. Generellt är det flest som uppger att de dricker alkohol på fredag respektive lördag.  Fyra gånger så många har druckit en lördag jämfört med en måndag. Under sommarmånaderna är dock konsumtionstillfällena mer jämnt fördelade under veckans dagar. Under vardagar i juli är det exempelvis mer än dubbelt så många som dricker alkohol jämfört med vardagar i november.

- Att känna till den här typen av variationer är viktigt när man planerar resurser för att ta hand om de eventuella problem som kan följa av alkoholkonsumtion, säger Ulf Guttormsson.

Självrapporterad alkoholkonsumtion i cl ren (100 %) alkohol i befolkningen 17-84 år, fördelat på månad. 2014–2017 sammanslaget.

  Alkoholkonsumtion i cl (100 %) ren alkohol
Jan 28,8
Feb 27,8
Mars 30,0
April 29,4
Maj 31,0
Juni 37,3
Juli 42,7
Aug 34,9
Sep 30,7
Okt 30,3
Nov 28,7
Dec 32,8

 

Intensivkonsumtionen har minskat

Vi dricker alkohol i genomsnitt drygt 5 gånger per månad, vilket i princip är oförändrat jämfört med 2004. Samtidigt har mängden konsumerad alkohol per tillfälle sjunkit med ca 20 procent. Detta har i sin tur lett till att antalet intensivkonsumtionstillfällen, det vill säga att ha druckit minst motsvarande en flaska vin vid samma tillfälle, nu är 20 procent färre jämfört med 2004.

- Intensivkonsumtionen har minskat inte minst bland yngre, vilket är positivt, då det är en grupp som tidigare konstaterats stå för en oproportionerligt stor del av de mera akuta alkoholskadorna, säger Ulf Guttormsson.

Överlag har den totala konsumtionen sjunkit sedan 2004 och skillnaderna mellan kön och åldersgrupper har minskat. Det beror på att mäns och yngres konsumtion har minskat mest, samtidigt som gruppen äldre, i synnerhet kvinnorna, till och med har ökat sin alkoholkonsumtion.

 

Om undersökningen

Rapporten redovisar resultat från Monitormätningarna, vilka startade i början av 2000-talet och har pågått kontinuerligt sedan dess. I undersökningens ställs bland annat frågor om den egna alkoholkonsumtionen och konsumtionsmönster, vilka redovisas i denna rapport. Totalt genomförs 18 000 telefonintervjuer varje år. Rapporten ”Befolkningens självrapporterade alkoholvanor 2004-2017”, CAN-rapport nummer 173, finns att ladda ner på www.can.se.

Ulf Guttormsson
Avdelningschef
0723-71 43 19

ulf.guttormsson@can.se

Martina Gröndahl
Utredare
0723-71 43 27
martina.grondahl@can.se

Prenumerera

Media

Media