Uppsatspriser till elever vid Viktor Rydbergs Samskola i Djursholm

Årets upplaga av skrivartävlingen i sociala och etiska ämnen genererade nästan 200 bidrag från Skellefteå i norr till Ystad i söder. Priserna delas ut på skolavslutningsdagen, den 10 juni. Pristagarna får en summa pengar samt ett diplom. Alla vinnande bidrag publiceras på drugsmart.com.

2:a pris i grundskolekategorin
Att leva i missbruksfamilj
Adrienne de Neergaard
Viktor Rydbergs Samskola
Djursholm

4:e pris i grundskolekategorin
Rattfylla – ett ögonblick
Ebba Isaksson
Viktor Rydbergs Samskola
Djursoholm

SLN-pris
Att springa för någon annans liv
Gabriella Rossi
Viktor Rydbergs Samskola
Djursholm

Bakgrund
Årets skrivartävling anordnas av Drugsmart och Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN), Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV), Svenskar och Invandrare Mot Narkotika (SIMON), Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund (SAN), Sveriges Lärares Nykterhetsförbund (SLN), Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) och Förbundet mot droger (FMD).

En jury bestående av representanter från Drugsmart, NBV, SIMON, SAN, SLN och MHF har tillsammans läst alla bidrag och bedömt dem utifrån nedanstående kriterier 

      • Innehåll
      • Kunskap, saklighet och stil
      • Engagemang

För att närvara vid prisutdelningen eller komma i kontakt med pristagarna; vänligen ta kontakt med respektive skola.

Taggar:

Prenumerera