• news.cision.com/
  • CAN/
  • Webbsändning – ungas riskuppfattning och bruk av alkohol, tobak och cannabis

Webbsändning – ungas riskuppfattning och bruk av alkohol, tobak och cannabis

Report this content

Hur uppfattar unga risken med att röka, dricka och använda cannabis? Och hur förhåller sig användandet till riskuppfattningen? Välkommen till en webbsänd presentation av CANs nya fokusrapport samt efterföljande panelsamtal.

Den nya fokusrapporten heter "Ungas riskuppfattning och bruk – hänger det ihop? Substansanvändning och riskuppfattning bland skolungdomar 1995 – 2019 i de svenska ESPAD-undersökningarna".

Tid
Onsdag den 15 april kl 9.00. Sändningen pågår ca 45 minuter.

Plattform
Webbsändningen sker via Facebook, https://www.facebook.com/1901can/posts/2966995576700600?notif_id=1586354252663110&notif_t=live_video_schedule_broadcaster&ref=notif

Medverkande
Fokusrapportens författare, Anna Englund och Johan Svensson, CAN presenterar rapporten.
I samtalet medverkar också Kaisa Snidare, utvecklingsledare för folkhälsofrågor vid Länsstyrelsen Stockholm och Inger Dahlberg, samordnare drogprevention vid Haninge kommun.
Samtalsledare är CANs direktör Charlotta Rehnman Wigstad.

Innehåll
Presentationen kommer bland annat beskriva utvecklingen av ungas användning av alkohol, tobak och cannabis 1995-2019, detta satt i relation till hur olika grupper uppfattar riskerna med användning av de olika substanserna. Rapporten är baserad på data från svarande i Sverige inom ramen för den europeiska skolundersökningen ESPAD.

 

Presskontakt

Sara Kristensson
Kommunikationschef
072-371 43 21
sara.kristensson@can.se

CAN  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en del av civilsamhället med ca 50 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och av årsmötet. 

Prenumerera

Media

Media