Castellum förvandlar statliga verken till framtidens kreativa mötesplats Werket

Report this content

Efter 45 år som tidstypisk borg för statliga tjänstemän inleds nu omvandlingen till dynamisk mötesplats för framtidens arbetsliv. Med hälsoprofil, WELL-certifiering, gym och utomhuskontor på taket ska Werket bli Jönköpings mest attraktiva arbetsplats.

”Vi hoppas skapa ett skolexempel på hur man kan konvertera traditionella kontor till nyskapande kreativa miljöer”, säger Henrik Saxborn, VD för Castellum.

Trots att Werket ännu inte finns officiellt på marknaden har Castellum redan diskussioner med ett flertal hyresgäster som anmält intresse för projektet, vilket beräknas stå helt färdigt 2025 efter en total investering som beräknas till 264 miljoner kronor. Totalt kommer Werket att omfatta cirka 20 700 kvm uthyrningsbar yta.

Utgångspunkt för satsningen är de så kallade ”Statliga verken”, som byggdes 1975 efter att flera myndigheter utlokaliserades från Stockholm till Jönköping. Det stora kontorskomplexet placerades vid Munksjön i stadens västra centrum – ett område där Castellum som Jönköpings största kommersiella fastighetsbolag redan har stor närvaro.

”Med Werket adderar vi nya möjligheter till vårt utbud i Jönköping. Här finns stor efterfrågan på komplement till traditionella kontor, och många hyresgäster vill vara del av ett större sammanhang med mervärden utanför den egna lokalen. Med flexibla lokallösningar, coworking, konferens- och mötesdel, stark hälsoprofil, restaurang, café och annan service ger vi ett rungande svar på marknadens efterfrågan”, säger Andreas Georgii, affärsområdeschef Castellum Jönköping.

Förutom miljöcertifiering enligt Breeam planeras Werket även bli Jönköpings första WELL-certifierade fastighet. WELL är en internationell byggstandard som fokuserar på människors hälsa och välmående utifrån sju parametrar; luft, vatten, kost, ljus, motion, klimat och mentalt välbefinnande.

För att ytterligare understryka hälsa och välbefinnande skapas flera möjligheter att leva sunt både före, under och efter arbetstid. Castellums eget WorkOUT-koncept är centralt, med aktivitetsbaserade platser för både enskilt arbete och möten utomhus på tak eller på innergård. På ett av taken skapas en anläggning för träning, yoga och promenader. Tak och innergårdar görs till gröna platser för rekreation, och inomhus byggs ett fullutrustat gym. Allt utifrån tanken att den bästa arbetsplatsen är den som hjälper medarbetarna att få ihop en mer hållbar tillvaro. En plats för både arbete, hälsa och livet i stort.

Fakta om Werket
Investeringsvolym: 264 Mkr
Uthyrningsbar yta: cirka 20 700 kvm (varav 16 400 kvm kontor, 2 000 kvm service och 2 300 kvm källare)

Beräknad byggstart: augusti 2021
Beräknad färdigställd byggnad: 2025

Miljöcertifiering: Breeam Very Good
Hälsocertifiering: WELL

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 0706-94 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61

Om Castellum
Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 103 miljarder kronor. Vi finns i 17 svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om ­4,4 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimat­neutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och bygg­bolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.  
En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se


Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi hoppas skapa ett skolexempel på hur man kan konvertera traditionella kontor till nyskapande kreativa miljöer
Henrik Saxborn, VD för Castellum