Dela

Kontakt

 • Castellum AB
  Box 2269 403 14 Göteborg
  +46 31 60 74 00
  +46 31 13 17 55
  http://www.castellum.se
 • Anders Westgårdh

  Presschef


  +46 738 56 73 16
 • Citat

  Boländerna ligger mer centralt än något annat läge med utvecklingspotential i Uppsala. Vi är väldigt engagerade i denna satsning på näringslivet i landets fjärde stad
  Robert Ahlstedt, affärsområdeschef Castellum Uppsala
  Med Accessy i mobilen slipper man gå runt med nyckelknippa i fickan och plastkort dinglande runt halsen
  Niclas Ingeström, Chief Digital Officer på Castellum
  Vi siktar på att utveckla ett attraktivt projekt med arbetsplatser som sticker ut lite extra i Stockholms innerstad
  Henrik Saxborn, VD för Castellum AB
  Vi hoppas skapa ett skolexempel på hur man kan konvertera traditionella kontor till nyskapande kreativa miljöer
  Henrik Saxborn, VD för Castellum
  Med sista pusselbiten på plats kan vi ta ett helhetsgrepp på hela kvarteret utan att behöva kompromissa med ambition och kvalitet
  Martin Björn, VD Castellum Region Stockholm Norr
  Jag är väldigt glad över att vi kan inleda det nya året med dessa strategiska förvärv inom logistik. Vi ser stor potential i samtliga dessa affärer
  Ola Orsmark, VD för Castellum Region Öresund
  Infinity får alla de kvaliteter som är vägledande när vi bygger för framtiden.
  Martin Bjöörn, VD för Castellum Region Stockholm-Norr
  Slakthusområdet är ett av Stockholms mest intressanta utvecklingsområden. Genom denna affär ökar vi våra möjligheter bygga och erbjuda kontorsvolym i ett strategiskt utvecklingskluster
  Henrik Saxborn, VD Castellum AB
  Västerås är en tillväxtstad med stark inflyttning och välmående näringsliv, och vi gläder oss verkligen åt detta förvärv i Västerås absoluta hjärta
  Henrik Saxborn, VD i Castellum AB
  Det känns utmärkt att vi genomfört ett bra förvärv i ett bra delområde. Vi signalerar vi vår vilja att vara aktiva i den fortsatta expansionen i Helsingfors
  Henrik Saxborn, VD i Castellum AB
  Det är ett stort erkännande och en stark signal till hela den globala fastighetsmarknaden: om vi kan så kan ni också
  Filip Elland, hållbarhetschef i Castellum
  Charge Amps etablering hos oss i Frösunda ser jag som ett kvitto på vi har attraktiva kontor anpassade för företagens utveckling
  Christian Bouvier, affärsområdeschef på Castellum Region Stockholm-Norr
  Jag ser rankingen som ett bevis på att vår strategi är rätt, att vi gör ett riktigt bra arbete och att fokus på hållbarhet är lönsamt
  Henrik Saxborn, VD Castellum AB
  Brunna är en stor och viktig pusselbit i hela vår stora logistiksatsning i Sverige
  Martin Bjöörn, VD Castellum Region Stockholm-Norr
  Tack vare föruthyrning om hela 50% till hyresgäster med framtidstro kan vi nu utveckla en arbetsplats med alla de kvaliteter som hör till morgondagens arbetsliv
  Henrik Saxborn, VD Castellum AB
  Ett väldigt glädjande besked som dessutom innebär att vi kan bygga i direkt anslutning till våra nuvarande fastigheter i norra änden av Östra Nordstan
  Mariette Hilmersson, VD Castellum Region Väst
  Att vi behåller ledarpositionen för femte året i detta viktiga sammanhang är ett kvitto på att vi gör ett riktigt bra jobb
  Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum
  Kalasatama har stor potential att bli ett verkligt dynamiskt område. Genom att ta plats där stärker vi vår position markant i Helsingfors, där vi även har för avsikt att expandera ytterligare.
  Henrik Saxborn, VD Castellum AB
  Vi räknar med att nå 100 % inom 2-3 år om vi tillgodoräknar oss vår egen produktion från solcellerna
  Filip Elland, hållbarhetschef Castellum
  Det är uppenbart att Bolidentriangeln har en stark dragningskraft med sitt läge attraktiva läge
  Martin Bjöörn, vd för Castellum Region Stockholm-Norr.
  Vi är mycket glada över att få välkomna tillbaka Almi som hyresgäst. Castellum vill bidra till bästa förutsättningar för att stötta tillväxtbolag
  Jenny Rungegård, affärsområdeschef Castellum Växjö
  Jag ser fram emot besöket på Hisingen och att få veta mer om både solenergi och Castellums övriga satsningar
  Jörgen Warborn, EU-parlamentet
  Hos Castellum i Brunna fick vi möjlighet att koppla ihop lagret med kontoret vilket är en stor fördel
  Tobias Minde, VD för Broil King Nordic
  Vi förblir ödmjuka inför oroliga tider men den goda starten på året gör att våra aktieägare kan se fram emot höjd utdelning för 23:e året i rad
  Henrik Saxborn, VD Castellum AB
  Genom att arbeta aktivt med hälsa och erbjuda träningstjänster hoppas vi bidra till att stärka arbetsgivarvarumärket hos företagen som etablerar sig här
  Christian Bouvier, affärsområdeschef
  Vi har varit grundliga när vi har valt vilka som ska hjälpa oss att driva processen framåt och det känns väldigt bra att kroka arm med dessa hängivna konsulter. Tillsammans ska vi göra verklighet av vår vision för området.
  Mariette Hilmersson, VD Castellum Region Väst
  Vi är stolta över att blivit utvalda till detta viktiga sammanhang, och ser fram emot stimulerande samarbete med andra företag för att bidra och möjliggöra en snabbare utveckling
  Henrik Saxborn, VD Castellum AB
  Flexibilitet är inget flyktigt modeord. Det är själva nyckeln till framtidens arbetsplats där kloka arbetsgivare försöker underlätta sina medarbetares vardag.
  Henrik Saxborn, VD Castellum AB
  ”Vår viktigaste framgångsfaktor är goda relationer, och förmågan att kunna erbjuda bästa möjliga lösningar.”
  Thomas Brcic, affärsområdeschef Castellum Region Öresund, Lund
  Vi ser stark efterfrågan på kundsidan, och den pågående coronapandemin kommer sannolikt att ytterligare driva på efterfrågan för det hälsofokus som är kärnan i WELL-konceptet
  Filip Elland, hållbarhetschef Castellum
  Efter vårt starka första halvår vågar jag ödmjukt tro att även 2020 kommer att innebära en ökning av förvaltningsresultatet, och därmed även utdelningen, för 23:e året i följd
  Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB
  Biblioteket är en av hörnstenarna i ett fungerande samhälle. Det känns roligt att kunna hjälpa till med en riktigt bra lokal för stadens invånare.
  Stefan Öberg, affärsområdeschef på Castellum i Gävle.
  Det känns som ett hedersuppdrag att återigen få arbeta med den svenska rättvisan som uppdragsgivare.
  Henrik Saxborn, vd på Castellum AB.
  Genom att belysa själva byggandets stora klimatpåverkan kan vi revolutionera ett område som hela branschen försummat i åratal
  Henrik Saxborn, verkställande direktör, Castellum AB
  ”Vi måste alla bidra till att bekämpa klimatkrisen. Castellum är Nordens mest hållbara fastighetsbolag och dagens pris sporrar oss ytterligare att gå före och visa vägen”
  Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB
  Det framgår tydligt i vår undersökning att människor söker sig till arbetsgivare som erbjuder en positiv social kontext och kollegor att trivas med. Just relationer ser ut att i högre grad styra det nya decenniets arbetsmarknad, samtidigt som AI och robotisering tar allt större plats.
  Henrik Saxborn, verkställande direktör, Castellum AB
  Flera stora bolag har redan etablerat sig i området och vi är glada att fler och fler upptäcker den potential som finns i Brunna med de snabba distributionsvägarna. Vi har nu signerat sex avtal i vår miljöklassade fastighet och vi märker att det finns ett stort intresse för våra lokaler.
  Martin Bjöörn, vd för Castellum Region Stockholm-Norr
  Vi är glada att få möjlighet att förvärva denna kontorsfastighet i centrala Malmö. Öresundsregionen är viktig för Castellum och våra största investeringar någonsin pågår just nu i Malmö genom två nybyggnationer med Domstolsverket och E.ON som hyresgäster. Förvärvet kompletterar dessa investeringar väldigt bra.
  Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB
  Annotell sökte efter större lokaler för att kunna fortsätta växa och vi är glada att kunna välkomna dem till Blenda och Castellum som hyresgäster.
  Mikael Käck, affärsområdeschef på Castellum i Göteborg
  I en osäker tid är det viktig att vi alla hjälps åt och är öppna för nya lösningar. Sedan vi förvärvade Säve har vi haft stort intresse för området bland nya och potentiella kunder. Därför känns det bra att vi nu kan hjälpa några av dessa med att skapa tillfälliga och flexibla lokallösningar i en tid då det behövs.
  Mariette Hilmersson, region-vd för Castellum Väst
  Det är glädjande att bygglovet trätt i kraft så att vi kan påbörja byggnationen. Vi är stolta att få bygga denna fantastiska fastighet med statliga Domstolsverket som långsiktig hyresgäst. Det är extra roligt att vi samtidigt bygger E.ON:s huvudkontor mitt över gatan. Sammantaget är det investeringar på cirka 2,6 miljarder.
  Henrik Saxborn, verkställande direktör, Castellum AB
  Det första kvartalet har varit starkt och uppvisar ett förvaltningsresultat som stiger med 9%, vilket beror på kostnadskontroll, effektivt förvaltningsarbete liksom bidrag från färdigställda projekt samtidigt som pågående coronakris påverkat högst marginellt.
  Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB
  Mot bakgrund av coronakrisen är utvecklingen framåt svårbedömd, tidsfaktorn är helt avgörande för hur Castellum kommer att påverkas. Jag är ödmjuk inför att hela vårt samhälle påverkas men är trygg i att våra goda och stabila relationer med såväl våra kunder som finansiärer, samt våra medarbetares kompetens och engagemang, tar oss igenom dessa svåra tider. Extra glädjande är att vi kan fortsätta investera i viktiga stadsutvecklingsprojekt som E.ON:s nya huvudkontor och Domstolsverkets stora projekt i Malmö, och det ligger fler statliga projekt på ritbordet.
  säger Saxborn
  Nyhamnen är ett mycket spännande område med stor potential. Med den bakgrunden är detta förvärvet strategiskt viktigt för oss. Vi köper en väl fungerande fastighet men skapar även möjlighet till att på lite längre sikt utveckla området vidare.
  Ola Orsmark, region-vd för Öresund på Castellum
  Vi är glada över att rekrytera Kristina med sin breda kompetens och stora nätverk. Hennes erfarenheter från både rådgivnings- och ägarsidan är värdefullt i vårt arbete att fortsätta växa och utveckla portföljen i Norden.
  Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB
  I tider av oro, till följd av Corona-viruset, är det extra glädjande att vi kan fortsätta investera i viktiga stadsutvecklingsprojekt som E.ON:s nya huvudkontor är en del av. Detta projekt är Castellums största någonsin och stärker vårt kassaflöde och balansräkning med ett långt avtal och en solid kund.
  Henrik Saxborn, verkställande direktör, Castellum AB
  Vi har haft ett bra samarbete. Carola har fått ett erbjudande som hon har valt att tacka ja till. Vi önskar henne lycka till med det nya uppdraget.
  Henrik Saxborn, verkställande direktör, Castellum AB.
  Att kunden väljer att köra sin testverksamhet av tunga fordon hos oss på Castellum Säve visar tydligt vad vi menar med vår vision att vara en värd bortom det förväntade. Vi hälsar välkomna och ser fram emot att tillsammans med dem utveckla området för framtidens verksamheter.
  Mariette Hilmersson, vd för Region Väst på Castellum
  Vi välkomnar att Helena genom sin breda erfarenhet kommer att fortsätta utvecklingen av vår kultur, vår ledarfilosofi och investera i den viktigaste resurs vi har, våra medarbetare.
  Henrik Saxborn, verkställande direktör, Castellum
  Jag ser fram emot att bli en del av Castellum och bolagets ambitiösa planer för framtiden. Med min erfarenhet av ledarskapsutveckling och medarbetarskap hoppas jag kunna bidra till att stärka Castellums attraktionskraft som arbetsgivare i en allt hårdare konkurrens.
  Helena Dino
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp