• news.cision.com/
  • Castellum/
  • Castellum förvärvar av Stockholms stad för att skapa Slakthusområdets vassaste kvarter

Castellum förvärvar av Stockholms stad för att skapa Slakthusområdets vassaste kvarter

Report this content

Efter förvärv av två tomträtter i Slakthusområdet kan Castellum nu börja utveckla ett helt kvarter med kontor och verksamheter, allt på frisparksavstånd från Tele2Arena och direkt vid den blivande tunnelbanestationen. Kvarteret utvecklas i nära samråd med Stockholms stad och väntas omfatta minst 25 000 kvm moderna lokaler för arbetsplatser.

”Med sista pusselbiten på plats kan vi ta ett helhetsgrepp på hela kvarteret utan att behöva kompromissa med ambition och kvalitet. Här kan vi skapa fantastiska miljöer med kontor, verksamheter och restaurang. Mötet mellan kulturarv och moderna nytillskott kommer att ge en helt speciell känsla”, konstaterar Martin Bjöörn, VD för Castellum Region Stockholm Norr.

Förvärvet gäller två tomträtter, Charkuteristen 1 respektive 7, som gör att Castellum nu äger hela kvarteret, varav två byggnader ritad av arkitekten Ralph Erskine. Läget är prima, med tunnelbaneuppgångar i den nya Centrala Parken direkt utanför fastigheten. Beslut om affären togs på exploateringsnämndens möte den 17 december, med tillträde den 18 januari. Detaljplaneprocessen beräknas starta inom kort. I Castellums markanvisningsavtal med Stockholms Stad anges att det färdiga kvarteret landar på cirka 25 000 kvm, plus befintliga ytor i suterräng eller under mark på motsvarande 10 000 kvm. Den totala investeringen beräknas till 600-900 Mkr beroende på omfattningen av rivningar och ombyggnader.

Fastigheterna är byggda 1947 respektive 1954 och är skyddade för sitt kulturhistoriska värde. Med ett samlat ägande av hela kvarteret kan Castellum utnyttja synergieffekter i utformningen av de framtida byggnaderna, för att på sikt kunna tillskapa ännu fler attraktiva arbetsplatser och miljöer.

”Planen är att vårda de gamla kvaliteterna och den coola industrikaraktären, och att komplettera med nya toppmoderna byggnader. Vi ser verkligen fram emot att få åstadkomma det bästa av två världar”, säger Martin Bjöörn.

Affären i korthet:
Castellum förvärvar tomträtterna Charkuteristen 1 respektive 7 av Stockholms stad
Förvärvspris: 32 Mkr
Tillträde: 18 januari 2021
Uthyrbar area (kvm): Charkuteristen 1 LOA 1525 kvm, Charkuteristen 7 LOA 1259 kvm
Årligt hyresvärde: ca 3 Mkr

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 0706-94 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61

Om Castellum
Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 98 miljarder kronor. Vi finns i 17 svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om ­4,3miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimat­neutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och bygg­bolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellum­aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.  
En värd bortom det förväntade.

www.castellum.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Med sista pusselbiten på plats kan vi ta ett helhetsgrepp på hela kvarteret utan att behöva kompromissa med ambition och kvalitet
Martin Björn, VD Castellum Region Stockholm Norr