Castellums delårsrapport januari-juni 2020:

Starkt första halvår med tillväxt i förvaltningsresultatet om 9 %

  • Intäkterna för perioden januari-juni 2020 uppgick till 2 999 mkr (2 871 Mkr föregående år)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 689 mkr (1 543), motsvarande 6,18 kronor (5,65) per aktie en ökning med 9 %.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 418 mkr (1 882) och på derivat till -209 Mkr (-297).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 534 mkr (2 586), motsvarande 5,62 kronor (9,47) per aktie.
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 199 kr (184) per aktie en ökning med 8 %.
  • Nettoinvesteringarna uppgick till 1 378 mkr (-186) varav 292 mkr (2 770) avsåg förvärv, 1 205 mkr (1 473) ny-, till- och ombyggnationer och 119 mkr (4 057) försäljningar. Fastighetsvärdet vid periodens utgång uppgick till 97 miljarder.
  • Nettouthyrningen för perioden uppgick till 200 mkr (4).

”Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser kring hur coronapandemin i slutändan kommer att påverka vår bransch. Det vi kan konstatera idag är att Castellum hittills klarat utmaningen på ett bra sätt. Resultatmässigt har vi knappt sett någon negativ påverkan. Tvärtom ökade förvaltningsresultatet med 9 % för halvåret och vi uppvisar marginella positiva värdejusteringar av total fastighetsportfölj”, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB. ”Efter vårt starka första halvår vågar jag ödmjukt tro att även 2020 kommer att innebära en ökning av förvaltningsresultatet, och därmed även utdelningen, för 23:e året i följd,” säger Saxborn.

Bilaga: Delårsrapport januari-juni 2020

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2020 kl. 08.00 (CET).

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 97 miljarder kronor. Vi finns i 17 svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm. Vi har en detaljerad plan för att bli helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.  

En värd bortom det förväntade.

www.castellum.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Efter vårt starka första halvår vågar jag ödmjukt tro att även 2020 kommer att innebära en ökning av förvaltningsresultatet, och därmed även utdelningen, för 23:e året i följd
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB