• news.cision.com/
  • Catena/
  • Attraktivt företagsläge vid Helsingborgs södra infarter – Catena hyr ut kontorslokaler till Ecolean

Attraktivt företagsläge vid Helsingborgs södra infarter – Catena hyr ut kontorslokaler till Ecolean

Report this content

Nu flyttar även Ecolean in i det anrika åttavåningshuset som syns som ett landmärke vid Råå i Helsingborg.

2020-07-01 kl. 8:30  

Ecolean utvecklar och tillverkar innovativa förpackningssystem för drycker, mejeriprodukter och flytande livsmedel. Företaget är globalt och har verksamhet i cirka trettio länder – Kina, Pakistan och Ryssland är de största marknaderna. Nu väljer Ecolean att förlägga sitt huvudkontor till Catenas karaktäristiska fastighet på Landskronavägen, ritad 1974 av de danska arkitekterna Bengt Blasberg och Henrik Jais-Nielsen och förvärvad av Catena 2017. Delar av bottenvåningen, plan 1 och plan 2 samt hela plan 6 i kontorsdelen i fastigheten anpassas för Ecolean, totalt handlar det om cirka 2 500 kvm kontorsyta. Inflyttning sker i två etapper under januari och april 2021.

- Fastigheten på Landskronavägen ligger nära våra befintliga anläggningar och vi ser många fördelar med att kunna expandera i dessa lokaler. Med det nya kontoret och med Catena som hyresvärd får vi möjligheten att skapa en än mer ändamålsenlig arbetsplats med fortsatt närhet till vår kärnverksamhet, säger Peter L Nilsson, VD på Ecolean.

Sedan tidigare finns hyresgäster som exempelvis Solid Försäkring, Brinova Fastigheter, Mantena Sverige, Helsingborgs kommun och Aerocar i Catenas fastighet som även rymmer industri- och lagerlokaler samt Catenas eget huvudkontor.

- Vi har varsamt renoverat den aktuella fastigheten i samband med nya uthyrningar, att vi nu kan välkomna även Ecolean som hyresgäst är otroligt roligt och gör att det återigen blir full aktivitet i hela huset precis som när det byggdes, säger Mikael Waldesten, förvaltare på Catena.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Göran Jönsson, Regionchef Helsingborg
Tel: 042-449 22 66

goran.jonsson@catenafastigheter.se

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 16 867,8 Mkr per 31 mars 2020. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Taggar: