Catena bygger nytt i Katrineholm till PostNord

Report this content

Catena uppför en ny, effektiv logistikanläggning i anslutning till Katrineholm logistikcentrum för uthyrning till PostNord. 

2019-04-03 kl. 15:00  

Nyproduktionen omfattar en anläggning om cirka 2 000 kvadratmeter med tillhörande kontorsytor samt uppställnings- och rangerytor. Byggnationen sker på Catenas fastighet Sothönan 3 som ligger invid Katrineholms logistikcentrum, en modern nod och ett utmärkt läge för godsflöden där bland annat järnvägs- och lastbilsgods kan hanteras effektivt. 

- Vi är mycket glada att vi på ytterligare ett av Catenas strategiska logistiklägen får förtroendet att fördjupa vårt redan framgångsrika samarbete med PostNord. Platsen och förutsättningarna är optimala för deras verksamhet och behov, säger Catenas Regionchef Maths Carreman.

PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och hanterar även postservice till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Årligen levererar PostNord mer än 170 miljoner paket till Nordens 25 miljoner invånare och två miljoner företag.

- De e-handlade paketen blir fler samtidigt som breven blir färre och PostNord ser ständigt över hur vi arbetar för att möta nya behov och förväntningar hos våra kunder. Vi ser vi fram emot att samarbeta med Catena kring nya mer ändamålsenliga lokaler i Katrineholm, säger Agnes Karlsson, regionchef PostNord.

Byggstart sker efter sommaren 2019 och hyresavtalet sträcker sig över 10 år.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Maths Carreman, Regionchef Stockholm           
Tel. 0730-70 22 12                                                            
maths.carreman@catenafastigheter.se    

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 14 721,1 Mkr per 31 december 2018. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi är mycket glada att vi på ytterligare ett av Catenas strategiska logistiklägen får förtroendet att fördjupa vårt redan framgångsrika samarbete med PostNord. Platsen och förutsättningarna är optimala för deras verksamhet och behov
Maths Carreman, Regionchef Stockholm, Catena