Catena certifierade av Great Place to Work

Report this content

Logistikfastighetsbolaget Catena har för första gången certifierats av Great Place to Work - ett bevis på att bolagets medarbetare upplever Catena som en utmärkt arbetsplats.

2021-10-04 kl.10.30  

Certifieringen grundar sig på Great Place to Works internationella standard för utvärdering av arbetsplatser där samtliga medarbetare själva delar med sig av hur man upplever sin arbetsplats genom en grundlig undersökning av arbetsplatskulturen.

- Catena är en effektiv organisation med individer som bär på stor erfarenhet och kompetens. Vi tror på att ha kul på jobbet och genom att arbeta nära tillsammans och utifrån en gemensam värdegrund når vi våra mål och får full utväxling på våra kunskaper. Vi är stolta och glada över att vi med certifieringen kan bekräfta att vi är en utmärkt arbetsplats men nöjer oss inte med detta utan vill givetvis fortsatt förbättra våra resultat framöver, säger Catenas VD Jörgen Eriksson.

Great Place to Work utser årligen Europas och Sveriges bästa arbetsplatser.


För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se  
Malin Nissen, Chef Affärsstöd, Tel 0761-35 58 13, malin.nissen@catenafastigheter.se

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att generera ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten för att möjliggöra en hållbar tillväxt och stabil avkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 21 174,1 Mkr per den 30 juni 2021. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Large Cap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media