Catena fortsätter växa och rekryterar

2018-04-20 kl. 14:30

Ett resultat av den tillväxtfas som Catena befinner sig i är att David Silvesjö tillträder som Finanscontroller i bolaget och Annie Nyblom som Kommunikationsansvarig. Bägge rollerna är nyinrättade, strategiskt viktiga koncerngemensamma funktioner som bidrar till Catenas fortsatta resa.

Som Finanscontroller kommer Davids fokus att ligga på finansieringsfrågor, due diligence processer samt IR. Han kommer närmast från en roll som Finance manager på Heimstaden AB och har innan dess en varierande bakgrund inom bank/investmentbanksektorn. Annie har en bred kommunikatörsbakgrund från bland annat Studentlitteratur och Helsingborgshem, hennes roll på Catena omfattar både kommunikation och IR samt marknadsföring.

”Vi växer och intresset för effektiva logistikfastigheter som stöttar nya handelsmönster ökar ständigt från investerare. Med Annie och David ombord kan vi bättre möta deras behov och ytterligare tydliggöra vårt erbjudande för såväl befintliga som för framtida ägare och kunder”, säger Catenas VD Benny Thögersen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Benny Thögersen, VD
benny.thogersen@catenafastigheter.se
Tel. 0706-60 83 50

Sofie Bennsten, Koncerncontroller, HR
sofie.bennsten@catenafastigheter.se
Tel. 0730-70 22 41

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 13 131,1 Mkr per 31 december 2017.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Taggar:

Om oss

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi växer och intresset för effektiva logistikfastigheter som stöttar nya handelsmönster ökar ständigt från investerare.
Benny Thögersen, VD