Catena förvärvar fastighet i Kungälv

Idag förvärvar Catena fastigheten Muttern 6. Den drygt 7 800 kvm stora fastigheten i Rollsbo industriområde i Kungälvs kommun ligger nära två av Catenas andra fastigheter.

2019-05-29 kl. 12:00

Catena tillträder idag fastigheten Muttern 6 i Kungälvs kommun, Rollsbo industriområde. Förvärvet sker som en bolagsaffär till ett värde om 52 Mkr, säljare är Thunbolagen West AB. Tomtarealen är 36 000 kvadratmeter och fastighetens uthyrningsbara yta består av cirka 7 800 kvadratmeter. Fastigheten är i dagsläget vakant.

- Catena ser en stor potential kring Rollsbo som är attraktivt och växande, med förvärvet fortsätter vi att stärka våra positioner i området och kan erbjuda ytterligare moderna och ändamålsenliga lokaler lämpliga för lager och logistik, säger Catenas regionchef i Göteborg, Johan Franzén.

Sedan tidigare äger Catena fastigheterna Fördelaren 1 och Bulten 1 i samma område, båda är fullt uthyrda.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD                                   
Tel. 0706-60 83 50                                         
benny.thogersen@catenafastigheter.se    

Johan Franzén, Regionchef Göteborg                                   
Tel. 0730-70 22 60                                         
johan.franzen@catenafastigheter.se  

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 15 075,2 Mkr per 31 mars 2019. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media