• news.cision.com/
  • Catena/
  • Catena investerar 132 Mkr i tillbyggnation på Logistikposition Tostarp, Helsingborg

Catena investerar 132 Mkr i tillbyggnation på Logistikposition Tostarp, Helsingborg

Report this content

Catena investerar 132 Mkr i en tillbyggnation för hyresgästen Nowaste Logistics AB i anslutning till befintlig byggnad.

2019-10-02 kl. 15:00  

Tillbyggnationen om cirka 18 000 kvm uppförs i anslutning till tredjepartslogistiksföretaget Nowastes första etablering på Logistikposition Tostarp som färdigställdes hösten 2018. Tillbyggnationen är den tredje etappen i Nowastes expansion på området vid E6 utanför Helsingborg – tidigare har en 30 400 kvm stor logistikbyggnad uppförts 2018 och ett höglager om 11 000 kvm färdigställs i november, båda miljöcertifierade genom Green Buildning. Den nya tillbyggnationen, som också miljöcertifieras, omfattar även en ombyggnation av cirka 1 500 kvm i befintliga lokaler. Med projektet avser Nowaste att tillföra ytterligare kapacitet för lager och logistik samt för outlet och fotostudio. Avtalslängden är fem år med ett uppskattat driftsöverskott om drygt 9 Mkr.

- Vi är stolta att en av branschens vassaste tredjepartslogistiker väljer att växla upp samarbetet med oss ytterligare, vår kompetens och det optimala läge som vi erbjuder på Logistikposition Tostarp hoppas vi är två faktorer som kan bidra till fortsatta affärsframgångar för Nowaste, säger Catenas regionchef i Helsingborg, Göran Jönsson.

Nowaste erbjuder skräddarsydda logistik- och lagertjänster inom flera olika branscher och segment – allt från färskvaror till järnvaror, möbler och kläder. För sina kunders räkning hanterar Nowaste ett varuvärde som motsvarar över 10 Mdkr.

- Catena känner väl till hur automation, IT och personal samspelar hos oss och lokaler och ytor kan därför smidigt anpassas i takt med att efterfrågan på våra skräddarsydda logistik- och lagertjänster ökar, konstaterar Jesper Brandin, Försäljningschef på Nowaste.

Till- och ombyggnationen beräknas vara färdigställd under hösten 2020.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD                                                     
Tel. 0730-660 83 50
benny.thogersen@catenafastigheter.se   
 

Göran Jönsson, Regionchef Helsingborg                 
Tel. 042-449 22 66  
goran.jonsson@catenafastigheter.se   

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 15 570,4 Mkr per 30 juni 2019.  Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.