Catena investerar 147 Mkr och tecknar hyresavtal med Seafrigo

Report this content

Catena uppför en ny, effektiv logistikanläggning till Seafrigo på strategiskt logistikläge vid E4 i Åstorp.

2020-05-26 kl. 9.00  

Delar av fastigheterna Broby 57:1 och Broby 4:32 förvärvas av Catena från Åstorp kommun. På den 25 000 kvm stora markarean kommer Catena att uppföra ett nytt distributionscenter om 10 800 kvm bestående av både kyl och frys samt en mindre del kontor. För fastigheten har Catena har tecknat ett hyresavtal med Seafrigo Nordic, avtalslängden är 12 år med ett beräknat driftsöverskott om drygt 9 Mkr. Seafrigo är ett internationellt företag inom tredjepartslogistik med fokus på hantering och lagring av livsmedel. Den nya fastigheten kommer att ha en lagringskapacitet på 25 000 pallar, en större installation för infrysning av livsmedel samt reservkraft som garanterar kyla och drift även vid längre strömavbrott. Anläggningen certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och på taket kommer en solcellsanläggning att installeras.

- Läget är utmärkt för logistiketableringar och vi är glada att Seafrigos framgångsresa kan fortsätta med ytterligare ökad kapacitet från den nya, effektiva och hållbara anläggningen i Åstorp, säger Christoffer Bööj, Affärsutvecklare på Catena.

- Vi vill fortsätta att utveckla den nordiska marknaden för tempererade logistiktjänster och genom ett fördjupat samarbete med en aktör med hög kompetens som Catena så skapar vi ännu bättre förutsättningar att lyckas, säger Peter Jönsson, VD Seafrigo Nordic.

Byggnationen startar under sommaren 2020 och Seafrigo planerar att flytta in under våren 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Christoffer Bööj, Affärsutvecklare
Tel. 070-521 42 10
christoffer.booj@catenafastigheter.se

Göran Jönsson, Regionchef Helsingborg
Tel: 042-449 22 66
goran.jonsson@catenafastigheter.se

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 16 867, 8 Mkr per 31 mars 2020. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Taggar: