Catena uppför en ny terminal i Sundsvall

Report this content

Catena bygger en ny kylterminal i Sundsvall om 5 012 kvm med en total investering om 120 Mkr. Ett tioårigt hyresavtal är tecknat med Kyl & Frysexpressen.

2023-06-26 kl.08:00  

Den nya terminalen blir 5 012 kvm stor och kommer hantera kyl och frysvaror med möjlighet till expansion om 500 kvm. Terminalen uppförs på fastigheten Klökan 1:25 med en tomtyta om drygt 17 500 kvm. Fastigheten ligger i nära anslutning till Catenas övriga fastigheter i regionen. Catena har tecknat ett tioårigt hyresavtal med logistikbolaget Kyl & Frysexpressen Nord AB för samtliga ytor i den nya terminalen.

Terminalen kommer certifieras enligt BREEAM Very Good och utrustas med solceller på taket. Vidare kommer en biodiversitetsutredning genomföras för att maximera grönytorna på fastigheten.

- Catena ser stora möjligheter i Norrland med sin expansiva gröna industri som växer kraftigt i regionen. Den logistiska infrastrukturen i regionen behöver expanderas och här kan Catena bistå som partner till våra kunder. Vi är glada att kunna bistå Kyl- & Frysexpressen i deras expansion i Sundsvall med en ny och modern kylterminal, säger Tobias Karlsson, Regionchef Stockholm, Catena.

- Vi väljer att investera i Sundsvall då vi ser stora möjligheter i regionen. Våra befintliga kunduppdrag ökar och nya kunder tillkommer vilket gör att vi börjar växa ur vår befintliga terminal. Förutom att den nya terminalen blir större och mer modern, kommer den att innehålla både kyl- och fryslager. Det innebär att Sundsvall blir en lagringspunkt även för frysvaror framöver. Med denna satsning framtidssäkrar vi hantering och distribution av kylda och frysta varor till våra kunder i Medelpad och Hälsingland, säger Jon Widell, koncernchef för Kyl- och Frysexpressen.

Sammanfattning

  • Terminalens uthyrningsbara yta blir 5 012 kvm med en expansionsmöjlighet om 500 kvm
  • Investeringen inkluderat markförvärvet väntas uppgå till 120 Mkr
  • Investeringen finansieras via egna medel och tillgängliga krediter
  • Beräknat driftnetto uppgår till cirka 8,1 Mkr
  • Hyresgästen Kyl & frysexpressen har tecknat ett tioårigt hyresavtal för samtliga ytor
  • Målsättningen är att terminalen ska certifieras enligt BREEAM Very Good
  • Byggnationen inleds Q3 2023 med inflyttning Q3 2024
     

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catena.se
Tobias Karlsson, Regionchef Stockholm, Tel. 0730-70 22 36, tobias.karlsson@catena.se

Följ oss: catena.se / LinkedIn / Twitter

Om Catena

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar och långsiktigt förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att generera ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten för att möjliggöra en hållbar tillväxt och stabil avkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 27 939 Mkr per den 31 mars 2023. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Large Cap.

Prenumerera

Media

Media