Catenas årsredovisning för 2018 är publicerad

Report this content

2018-03-29, kl 08:30

Catenas årsredovisning för 2018 är nu publicerad på bolagets hemsida, www.catenafastigheter.se. Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 25 april 2019. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig för beställning i början på april.

En engelsk översättning av årsredovisningen finns, även den, idag tillgänglig på Catenas hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD                                                 
Tel. 0706-60 83 50                                                     
benny.thogersen@catenafastigheter.se              

Peter Andersson, vice VD, CFO 
Tel. 0730-70 22 44
peter.andersson@catenafastigheter.se

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 14 721,1 Mkr per 31 december 2018. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Taggar: