Catenas årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2020 är publicerad

Report this content

Catenas årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2020 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets webbplats.

2021-03-30 kl.8.30  

Ta del av Catenas årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2020, som finns tillgänglig på följande länk: www.catenafastigheter.se/investerare/rapporter. Engelsk översättning av årsredovisningen finns, även den, idag tillgänglig på Catenas webbplats. 

Tryckta exemplar kan beställas från början av april via info@catenafastigheter.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se
Sofie Bennsten, vice VD och CFO, Tel. 0730-70 22 41 sofie.bennsten@catenafastigheter.se
Följ oss: catenafastigheter.se / LinkedIn / Twitter

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 18 612,4 Mkr per den 31 december 2020. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Large Cap.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid ovan angiven tidpunkt.

Taggar: