Delårsrapport januari – september 2020: Relevant och långsiktig partner

Report this content

2020-10-28 kl. 8:00

  • Hyresintäkterna ökade med 6 procent till 937,5 Mkr (885,1).
  • Driftsöverskottet ökade med 10 procent till 753,1 Mkr (681,9).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent till 542,5 Mkr (478,0).
  • Periodens resultat minskade till 805,1 Mkr (851,8), motsvarande ett resultat per aktie om 21,36 kr (22,59), varav värdeförändringar ingår med 475,4 Mkr (583,5).
  • Substansvärde per aktie EPRA NAV ökade till 223,34 kr (194,07).

Catena fortsätter leverera och visar starka kassaflöden med ett förvaltningsresultat som ökar med 13 procent. Ambitionen att fortsätta växa är oförändrad.

- Aktivitetsnivån är hög och förutsättningarna för fortsatt tillväxt är goda. Projektutvecklingen har de senaste åren varit intensiv och Catena har på kort tid etablerat flera nya, attraktiva logistikpositioner, säger Catenas VD Benny Thögersen.

- Våra kunskaper kring logistik och e-handel tillför viktiga värden för våra hyresgäster. Viljan att lösa våra kunders behov och vårt långsiktiga ägande gör att vi ofta blir en del av den totala logistiklösningen och en samtalspart för mer än bara själva fastigheten, kommenterar VD Benny Thögersen vidare.

Klockan 10.00 den 28 oktober sker webbsändning för delårsrapporten januari-september 2020. Följ webbsändningen via länk: https://tv.streamfabriken.com/catena-fastigheter-q3-2020

Telefonkonferens: Sverige: +46850558375, UK:  +443333009261, US: +18332498403

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Benny Thögersen, VD                                                
Tel. 0706-60 83 50                                                     
benny.thogersen@catenafastigheter.se               

Sofie Bennsten, vice VD och CFO
Tel. 0730-70 22 41
 
sofie.bennsten@catenafastigheter.se

 Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 17 779,2 Mkr per 30 september 2020. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Våra kunskaper kring logistik och e-handel tillför viktiga värden för våra hyresgäster. Viljan att lösa våra kunders behov och vårt långsiktiga ägande gör att vi ofta blir en del av den totala logistiklösningen och en samtalspart för mer än bara själva fastigheten
Benny Thögersen, VD Catena