Helén Lindskog ny Affärscontroller på Catena

Helén Lindskog är ny Affärscontroller på Catena, en strategiskt viktig roll med fokus på lönsamhetsanalys, värdering och investeringsuppföljning.  

2019-05-23 kl. 8:00

Helén har en bakgrund inom banksektorn, senast i en tjänst som Kundanalytiker inom Swedbank där noterade fastighetskoncerner har varit hennes huvudsakliga inriktning. Rollen som Affärscontroller på Catena är strategiskt viktig för verksamheten både ur ett affärsperspektiv och finansiellt.

- I samband med de affärsbeslut vi fattar kan Helén med sin gedigna kompetens bidra med värdefullt stöd till såväl Catenas ledning som våra olika regioner, säger Catenas VD Benny Thögersen.

Helén efterträder Jörgen Eriksson som sedan en tid tillbaka är Catenas Regionchef i Malmö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Benny Thögersen, VD                                                   
Tel. 0706-60 83 50                                                          
benny.thogersen@catenafastigheter.se                        

Sofie Bennsten, Koncerncontroller, HR
Tel. 0730-70 22 41
sofie.bennsten@catenafastigheter.se

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 15 075,7 Mkr per den 31 mars 2019. Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Taggar:

Om oss

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.